Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Kiedy otrzymasz pieniądze za sprzedane mieszkanie?
  2. Ile czasu może trwać sprzedaż nieruchomości?
  3. W jakich sytuacjach osiągnięty ze sprzedaży mieszkania przychód zwolniony jest z podatku VAT?
  4. Jakiej wysokości zaliczkę najlepiej ustalić przy sprzedaży nieruchomości?

Artykuł jest częścią naszego poradnika "Sprzedaż mieszkania krok po kroku".

Sprzedaż mieszkania - odpowiedzi na najczęstsze pytania

Sprzedaż mieszkania to dość trudna i wymagająca dużego zaangażowania procedura, dlatego przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu warto poznać najważniejsze kwestie związane z przeprowadzeniem transakcji. Jakie bariery najczęściej powodują niepowodzenia i z jakimi dylematami borykają się osoby chcące zbyć nieruchomość? Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Kiedy otrzymam pieniądze za sprzedane mieszkanie?

W kwestii tego, kiedy przelew za sprzedane mieszkanie dotrze do zbywcy, można wyróżnić dwie możliwości. Pierwsza z nich dotyczy transakcji, w których kupujący dysponuje już potrzebną kwotą i nie ubiega się o kredyt w banku. Wówczas zapłatę można sformalizować po podpisaniu aktu notarialnego. Zatem to, kiedy przelew za sprzedane mieszkanie otrzyma zbywca, w głównej mierze zależy od indywidualnych ustaleń między stronami umowy. Dopuszczalne jest natychmiastowe przekazanie środków, jak i dokonanie przelewu do kilku dni po zawarciu umowy.

W sytuacji, gdy zakup nieruchomości odbywa się ze wsparciem kredytu hipotecznego, kwestia tego, kiedy przelew za sprzedane mieszkanie otrzyma sprzedający, uzależniona jest od banku, który finansuje transakcję. Zwykle to od 3 do 14 dni roboczych po podpisaniu aktu notarialnego, ponieważ takie są wymogi narzucone przez politykę dotyczącą bankowego ryzyka kredytowego.

Uregulowanie płatności przed zawarciem umowy właściwej nie jest częstą praktyką. Kupujący powszechnie stosują zasadę ograniczonego zaufania, wobec kontrahenta, a opłacenie należności w chwili zawarcia aktu wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Wówczas interesy obu stron transakcji są zabezpieczone, natomiast sprzedający nie musi z niepokojem oczekiwać na moment, kiedy przelew za sprzedane mieszkanie wpłynie na konto, podczas gdy prawa własności zostały już przeniesione na nabywcę.

Ile trwa sprzedaż mieszkania?

Odpowiedź na pytanie, ile trwa sprzedaż mieszkania, nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od lokalizacji nieruchomości, jak i formy jej sprzedaży. Ze statystyk wynika, że sprzedający oczekują na kupca średnio około 7 miesięcy, tyle trwa sprzedaż za pośrednictwem agencji. Zwykle jednak właściciele w pierwszej kolejności próbują zbyć nieruchomość samodzielnie Jeśli znalezienie zainteresowanego się nie powiedzie, konieczna okazuje się pomoc specjalisty.

Co jeszcze decyduje o tym ile trwa sprzedaż mieszkania? Na pewno głównym czynnikiem wyboru nieruchomości przez potencjalnych klientów jest cena. Dlatego właśnie ustalenie jej na rozsądnym poziomie pomoże w szybszym czasie znaleźć nabywcę. Warto przejrzeć oferty podobnych lokali i wystawić swój w konkurencyjnej cenie ofertowej. Drogie nieruchomości już na wstępie nie cieszą się popularnością, więc sprzedaż z całą pewnością nie przebiegnie łatwo.

Aktualnie najszybciej zbywane są nieruchomości małe o korzystnym rozkładzie pomieszczeń i znajdujące się w dobrej lokalizacji. Ile trwa sprzedaż mieszkania o takich walorach? Zdarza się, że nawet miesiąc, choć nie zawsze z uwagi na mnogość czynników wpływających na poziom zainteresowania ofertą wśród potencjalnych kupców. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku tak zwanych trudno zbywalnych nieruchomości. Sprzedaż może potrwać nawet kilka lat!

Kiedy sprzedaż mieszkania jest zwolniona z VAT?

Według ustawy o VAT podatek ten nałożony został na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą. Zatem kiedy sprzedaż mieszkania jest zwolniona z VAT?

W każdym przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości zostanie zrealizowana przez osobę niebędącą podatnikiem VAT. Jak wskazują przepisy, tylko czynności podejmowane w sposób ciągły dla osiągnięcia korzyści materialnych noszą znamiona działalności gospodarczej. Dlatego wyłącznie wówczas powstaje zobowiązanie podatkowe wobec urzędu skarbowego.

Podatnikiem VAT nie jest w związku z powyższym osoba fizyczna dokonująca jednorazowej albo okazjonalnej transakcji zbycia nieruchomości. Jeśli czynność ta nie wiąże się z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, ani co za tym idzie, brak jest określonego regularnego wynagrodzenia, nie ma podstaw do odprowadzania daniny. Gdy procedura transakcyjna przeprowadzona jest poza sferą działalności gospodarczej, w sposób incydentalny, wtedy sprzedaż mieszkania jest zwolniona z VAT.

Sprzedaż mieszkania - jaka zaliczka?

Zaliczka to, najprościej mówiąc, częściowo wniesiona opłata na poczet nieruchomości, którą sprzedającemu przekazuje nabywca podczas zawarcia umowy przedwstępnej. Umowa ta najczęściej sporządzana jest na piśmie, choć dopuszcza się jej ustną formę. Według przepisów kodeksu cywilnego zaliczka przewidziana została także dla transakcji sprzedaży mieszkania. Jaka zaliczka wówczas obowiązuje? Nie ma dolnej ani górnej granicy, jaką określałoby prawo, jednak średnia jej wysokość stosowana w większości transakcji na rynku wynosi 3% ceny nieruchomości. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy sprzedającym a nabywcą, dlatego możliwa jest dowolność co do tej kwoty podczas sprzedaży mieszkania. Jaka zaliczka zatem ma realną rację bytu? W gruncie rzeczy wartość z przedziału pomiędzy 10 a 15% ceny transakcyjnej okazuje się często akceptowalna przez obie strony umowy. Nigdy jednak nie dochodzi do przekazania w formie zaliczki całej kwoty za przedmiot sprzedaży. W tym celu sporządza się akt notarialny, na mocy którego nabywca opłaca resztę zobowiązania wobec sprzedającego w zamian za przeniesienie praw własności do nieruchomości.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 5.0. Głosy: 2