AVM 2021-06-15

Aktualizacja algorytmu. Rozszerzenie zbioru danych i zwiększenie dokładności lokalizacji w Warszawie.