AVM 2021-09-29

Aktualizacja algorytmu. Zwiększenie wpływu indywidualnych cech mieszkania na wycenę w Warszawie.