AVM 2021-11-10

Aktualizacja algorytmu. Zwiększenie dokładności oceny standardu w Warszawie.