Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak nieprawidłowa wycena mieszkania wpływa na czas przeprowadzenia jego sprzedaży?
  2. Jak gromadzenie dokumentów przedłuża realizację transakcji sprzedaży mieszkania?
  3. Jakie dokumenty, skąd i w jakim terminie należy zgromadzić, aby sprawnie zbyć nieruchomość?
  4. Jakie wady mieszkania przesądzają o braku zainteresowania ofertą wśród potencjalnych kupców?

Artykuł jest częścią naszych poradników: "Sprzedaż mieszkania krok po kroku" oraz "Jak wycenić mieszkanie?".

Co wydłuża proces sprzedaży mieszkania?

Korzystna, a zarazem bezpieczna sprzedaż mieszkania wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, a pominięcie choćby jednego spośród szczegółów warunkujących podpisanie aktu notarialnego może spowodować znaczne opóźnienia, jeżeli nie rezygnację potencjalnego kupca. Jak, więc uniknąć niepowodzenia, zwłaszcza, gdy nabywca stara się o kredyt na mieszkanie?

Nieprawidłowa wycena nieruchomości – jak zaprzepaścić szansę na szybką transakcję?

Prawidłowa wycena mieszkania to zasadnicza podstawa sukcesu w procesie sprzedaży. Twierdzenie to wydaje się logicznym z punktu widzenia obserwatora rynku nieruchomości, niemniej właśnie w tym aspekcie pojawia się najwięcej błędów, odpowiadających za przedłużającą się transakcję. Przyjęta cena stanowi w zasadzie najważniejszą okoliczność decydującą o zainteresowaniu konkretną ofertą. Błędna wycena mieszkania skutkuje przyjęciem nieadekwatnej wartości, czego skutkiem zwykle jest zbyt wysoka albo zbyt niska cena ofertowa. Jak to się ma do interesów sprzedającego?

Cena na zbyt wysokim poziomie ograniczy krąg zainteresowanych, tym samym inne nieruchomości o podobnym standardzie staną się bardziej atrakcyjne. Jest to znaczny koszt dla sprzedającego. Proces sprzedaży może się znacznie rozłożyć w czasie, a w przypadku ewentualnych spadków cen rynkowych osiągnięcie zakładanej początkowo ceny będzie niemożliwe. Strata sprzedającego stanie się, więc nieunikniona, jeżeli w ogóle uda się nieruchomość zbyć.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń mieszkanie

A co w przypadku przyjęcia zbyt niskiej ceny? W takiej sytuacji niestety koszty poniesione przez właściciela także okażą się dotkliwe. Szybka sprzedaż jest wówczas bardziej prawdopodobna, ale w perspektywie wyżej cenionych ofert na rynku zupełnie nieopłacalna.

Jak więc zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami obu scenariuszy? W pierwszej kolejności najlepiej będzie wycenić mieszkanie jeszcze przed wystawieniem go na sprzedaż. Jak to zrobić? Cały proces prezentujemy w naszym poradniku dotyczącym wyceny mieszkania. Odpowiednio ustalona cena skróci czas przeprowadzenia transakcji, zmniejszy się też prawdopodobieństwo poniesienia strat.

Dokumentacja potrzebna do sprzedaży mieszkania = opóźnienie finału transakcji

Proces sprzedaży mieszkania wiąże się z dopełnieniem szeregu powinności ciążących na właścicielu. Przede wszystkim należy do nich zgromadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, wymaganej prawnie do podpisania aktu notarialnego. Powszechnie wiadomo, że biurokracja w Polsce kwitnie, a uzyskanie stosownych zaświadczeń niestety skutecznie opóźnia zakończenie transakcji. Co więc jest potrzebne, aby doprowadzić sprawę do końca? Warto zacząć od naszego artykułu pt. Sprzedaż mieszkania – formalności 2018.

W przypadku sprzedaży własnościowego prawa do lokalu polecamy zapoznać się z artykułem Jak sprzedać mieszkanie własnościowe?, w którym omawiamy niezbędne dokumenty do zbycia nieruchomości.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z kolei wymaga pozyskania ze spółdzielni zaświadczeń o:

  • przydziale mieszkania,
  • tym, że sprzedającemu przysługuje prawo własności do mieszkania,
  • braku zaległości finansowych wobec spółdzielni,
  • braku przeciwwskazań do założenia Księgi Wieczystej.

Te dokumenty wydawane są z reguły w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie. Dodatkowo w przypadku, gdy zakup nieruchomości przez właściciela był finansowany kredytem na mieszkanie, konieczne jest uzyskanie zgody banku na jego sprzedaż. Zaświadczenie takie wydawane jest w ciągu 14 dni od daty złożenia przez zainteresowanego kredytobiorcę wniosku. Oprócz powyższych dokumentów, właściciel powinien także przedstawić nabywcy wypis i wyrys z rejestru gruntów działki, na której usytuowany jest budynek. Te wydawane są przez właściwego Starostę Starostwa Powiatowego na wniosek właściciela nieruchomości, w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Dotyczy to jednak wyłącznie tych nieruchomości, które nie mają założonej Księgi Wieczystej, w pozostałych przypadkach nie wymaga się tego rodzaju zaświadczeń.

Wady mieszkania, czyli dlaczego nie ma chętnych?

Stan nieruchomości, jaką właściciel wystawił na sprzedaż na rynku wtórnym, w oczach potencjalnych nabywców jest nie mniej ważny od właściwie skompletowanej dokumentacji. Każdy, kto zamierza zakupić własne M, chce wybrać najlepiej, aby potem nie żałować. Wiadomo, że standard nieruchomości ma zasadniczy wpływ na cenę. Zdarza się, że część klientów kupuje mieszkania do remontu, których cena powinna być adekwatna. Tańsza nieruchomość to mniejsze koszty, a przeprowadzony remont pozwoli dostosować mieszkanie do własnych potrzeb.

Istnieją jednak również sytuacje, w których mieszkanie ma istotne wady, a ich cena okazuje się zbyt wysoka. Nieprawidłowa wycena mieszkania wobec takich wad, jak mało atrakcyjna lokalizacja, położenie na poddaszu, w podpiwniczeniu, czy na czwartym piętrze bez windy, powoduje zniechęcenie klientów do dokonania zakupu. Perspektywa tak istotnych mankamentów i ich wpływ na wygodę codziennego funkcjonowania zwykle skutkują rezygnacją z zakupu. W związku z powyższym, sprzedaż takiego M może przedłużać się w nieskończoność, ciągle tracąc na atrakcyjności.

Kolejnym problemem, jaki może przyczynić się do wydłużenia procesu sprzedaży mieszkania, okazuje się niezgodność właścicieli. Bardzo często się zdarza, że nieruchomość jest dziedziczona przez kilka osób. Wówczas trudności w porozumieniu się w kontekście dalszych losów mieszkania mogą skutecznie zniechęcić potencjalnych kupców. Dlatego skorzystanie z profesjonalnej wyceny mieszkania wydaje się rozsądne, zwłaszcza gdy nieporozumienia dotyczą ustalenia ceny ofertowej.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 5.0. Głosy: 1