Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Kim jest rzeczoznawca majątkowy i czym się zajmuje?
  2. Jakie kompetencje w zakresie wyceny nieruchomości posiada rzeczoznawca majątkowy?
  3. Jakie warunki musi spełnić każdy kandydat na rzeczoznawcę majątkowego?

Artykuł jest częścią naszego poradnika: "Jak wycenić mieszkanie?".

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rynek nieruchomości to na tyle specyficzna branża, że bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności łatwo się zgubić w gąszczu przepisów, stale zmieniających się tendencji, jak i wahających się cen, które okresowo pod wpływem wielu czynników zmieniają swoją wartość. Potrzeba rynku wymusiła więc funkcjonowanie odpowiednio przygotowanych specjalistów, którzy pełnią rolę swego rodzaju niszowych ekspertów w zakresie szeroko pojętych spraw związanych z obrotem nieruchomości. Z czym wiąże się ten specyficzny zawód i kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy – kto to właściwie jest?

Najprościej stwierdzając, rzeczoznawca majątkowy szacuje wartość nieruchomości. Jest to jednak najbardziej ogólna z możliwych definicji, dotycząca specjalistów tej branży. Bardziej szczegółowo, rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, która w drodze egzaminu państwowego otrzymała uprawnienia zawodowe do szacowania nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wyniku tego egzaminu, została wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, co jest równoznaczne z otrzymaniem prawa wykonywania tego prestiżowego zawodu.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń mieszkanie

Rzeczoznawca majątkowy, oprócz szacowania wartości nieruchomości, wycenia także urządzenia i maszyny, które są w sposób trwały z nią związane. W wyniku tych działań sporządza dokument, będący niezależną opinią, fachowo nazywaną operatem szacunkowym.

Do czego jeszcze uprawnia zawód rzeczoznawcy majątkowego? W szczególności do formułowania różnego rodzaju ekspertyz, które ściśle wiążą się z rynkiem nieruchomości, jak np.

  • opracowania pełniące funkcję doradczą w zakresie inwestowania w nieruchomości
  • opracowania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • wyceny nieruchomości inwestycyjnych i należących do środków trwałych,
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokalu.

Co więcej, rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód we własnym imieniu na własnej jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach spółki osobowej albo umowy z przedsiębiorcą funkcjonującym na rynku w obszarze wycen nieruchomości. Zasadniczym warunkiem w powyższych przypadkach jest jednak konieczność wykonywania najważniejszych czynności przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena nieruchomości bowiem należy tylko i wyłącznie do kompetencji tego właśnie zawodu. Aktualnie w Polsce funkcjonuje przeszło 7 000 osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Dokładny rejestr jest na bieżąco aktualizowany, dlatego przed zleceniem operatu szacunkowego warto sprawdzić kompetencje wybranego rzeczoznawcy.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Z uwagi na fakt, że zawód rzeczoznawcy majątkowego wiąże się z pewnego rodzaju zaufaniem społecznym, nie każdy może pełnić tę funkcję. Zwłaszcza, że urzędnik piastujący stanowisko biegłego w zakresie wyceny nieruchomości cieszy się powszechnym szacunkiem i wzbudza przeświadczenie o wiarygodnym i rzetelnym wykonywaniu obowiązków.

Kto więc według przepisów spełnia warunki, aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego? Przede wszystkim osoba mająca wyższe wykształcenie, która z pozytywnym skutkiem zdała egzamin zawodowy, przebrnęła przez wymagający proces rekrutacji i wywiązała się z obowiązku odbycia praktyki zawodowej. Dodatkową zasadą jest niekaralność i brak jakichkolwiek konfliktów z prawem. Szczegółowe regulacje prawne, w zakresie wymagań stawianych przed kandydatami na rzeczoznawców majątkowych, zawiera treść ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 roku.

Jak wybrać rzeczoznawcę?

Banki, które udzielają kredytów hipotecznych, współpracują z własnymi rzeczoznawcami. Sporządzony przez nich operat szacunkowy staje się własnością instytucji, a potencjalny kupiec nieruchomości nie ma nawet w niego wglądu. Nie wie, jak zostało wycenione mieszkanie i jakie kryteria przyjęto.

Można to obejść, bo wiele instytucji daje możliwość dostarczenia własnego operatu, sporządzonego przez wybranego rzeczoznawcę majątkowego. Jak to zrobić? Rzeczoznawca majątkowy to specjalista, który otrzymał uprawnienia zawodowe od Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ma odpowiednie kwalifikacje i najczęściej zrzeszony jest w stowarzyszeniu profesjonalistów.

Dane na temat ekspertów są jawne i dostępne na stronie Ministerstwa.Warto też zasięgnąć opinii znajomych, którzy już zlecali wykonanie operatu szacunkowego. Mogą polecić sprawdzonego i rzetelnego specjalistę. Jednocześnie dobrze jest pamiętać, że nie każdy bank współpracuje z każdym rzeczoznawcą. Niektóre instytucje mają swoje nieoficjalne czarne listy, inne bazują tylko na opinii wybranych osób. Dlatego przed wyborem rzeczoznawcy, warto zapytać o to doradcy w banku. Czasami takie dane można znaleźć na stronach internetowych. Wymaga to więcej wysiłku, ale dzięki temu można porozmawiać z rzeczoznawcą o celu i przeznaczeniu nieruchomości, poznać przyjmowane przez niego kryteria oraz zobaczyć wycenę przed przedstawieniem jej w banku.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 5.0. Głosy: 1