Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czy sprzedaż nieruchomości ze spadku jest możliwa?
  2. Jak przepisy podatkowe zmieniły kwestię sprzedaży mieszkania ze spadku przed upływem 5 lat?
  3. Czy podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania nadal obowiązuje?
  4. Co mówi nowe prawo o dzieleniu dziedziczonej nieruchomości?

Artykuł jest częścią naszego poradnika "Sprzedaż mieszkania krok po kroku".

Sprzedaż mieszkania ze spadku

Mieszkanie otrzymane w spadku to z pewnością dobra wiadomość dla każdego. Prawdopodobnie większość spadkobierców waha się czy podjęcie decyzji o sprzedaży mieszkania ze spadku jest właściwym wyjściem. Czy w ogóle jest to możliwe, zaraz po przeniesieniu prawa własności? Jak według przepisów wygląda sprzedaż mieszkania ze spadku? Jaki podatek trzeba zapłacić i czy jest szansa na uniknięcie go?

Zmiany w ordynacji podatkowej, czyli korzystne warunki dla spadkobierców

Wraz z dniem 1 stycznie 2019 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących kwestii zbycia dziedziczonych nieruchomości. Dzięki temu sprzedaż mieszkania ze spadku przed upływem 5 lat stała się realnie możliwa, bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Co to oznacza w praktyce? Dokładnie to, że moment nabycia nieruchomości przez spadkobiercę nie obliguje już do pięcioletniego oczekiwania na sposobność zbycia odziedziczonego lokalu. Warto jednak nadmienić, że prawo nie działa wstecz. Nowe przepisy dotyczą więc tylko i wyłącznie nieruchomości nabytych w drodze spadku po 1 stycznia 2019.

Za sprawą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca zniósł ciążący na spadkobiercach obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży mieszkania ze spadku.

Pięcioletni okres co prawda nadal obowiązuje, ale jest liczony od daty wybudowania albo nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. A jak to było przed zmianą w przepisach? Spadkobierca otrzymując nieruchomość w drodze dziedziczenia, nie mógł sprzedać mieszkania ze spadku przed upływem 5 lat,pod rygorem zapłaty należności fiskusowi. Pozostawało jedynie odczekać wymagany okres albo sprzedać mieszkanie ze spadku wcześniej i zapłacić podatek. Aby uniknąć zobowiązania podatkowego, należało całość otrzymanych z transakcji środków przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat podatkowych

Jak interpretować obowiązujący 5-letni okres karencji przed sprzedażą nieruchomości?

Wprowadzone zmiany w przepisach podatkowych radykalnie zmieniły położenie spadkobierców w kwestii zbycia dziedziczonych nieruchomości. Trzeba przyznać, że dzięki temu poprawiła się sytuacja wielu osób, dla których przez te 5 lat odziedziczona nieruchomość była jedynie dodatkowym kosztem.

Obowiązek podatkowy w aktualnym stanie prawnym powstaje tylko w przypadku sprzedaży mieszkania ze spadku, kiedy rzeczona nieruchomość była w posiadaniu spadkodawcy przez okres krótszy niż 5 lat. Jak to rozumieć? Dokładnie tak, że jeśli spadkodawca posiadał nieruchomość na własność krócej, niżeli 5 lat, okres ten zostanie doliczony do okresu wymaganego do sprzedaży mieszkania ze spadku przez spadkobiercę. Wówczas możliwe będzie pominięcie uiszczenia podatku. Podkreślić należy, że poprzednio warunek ten dotyczył takiego samego czasu, ale od dnia śmierci spadkodawcy. Mowa tu oczywiście o okresach podatkowych, nie kalendarzowych. Rok podatkowy, to okres liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie praw własności.

Sprzedaj mieszkanie bezpośrednio do SonarHome.

Oferta gotówkowa w 48h.

Uzyskaj ofertę

Dział spadku – jak nowe przepisy regulują częściowe dziedziczenie?

Do końca 2018 roku obowiązywały przepisy mówiące, że w przypadku dziedziczenia spadku w częściach należało przestrzegać dwóch terminów. Pierwszy dotyczył daty nabycia pierwszej części nieruchomości, a drugi chwili, w której spadkobierca stał się prawnym właścicielem pozostałej części. Wówczas po upływie 5 lat możliwa była sprzedaż mieszkania ze spadku. Podatek nie obowiązywał, ale tak długi okres obligował konieczność bieżącego utrzymania nieruchomości, co siłą rzeczy wiązało się z kosztami.

Obecnie otrzymanie nieruchomości to moment, w którym sprzedaż mieszkania ze spadku nie wiąże się z odprowadzeniem należności do US, o ile ten składnik majątku należał do spadkodawcy dłużej niż 5 lat. Przepis ten dotyczy również wdowców, którzy w chwili śmierci małżonka stali się prawnymi właścicielami całości nieruchomości. Sprzedaż mieszkania ze spadku bez podatku to już nie problem. Warto o tym wiedzieć, jeśli zbycie odziedziczonej nieruchomości, wydaje się jedynym wyjściem z kłopotów finansowych.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 4.5. Głosy: 2