Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest taksa notarialna?
 2. Ile w 2020 roku wyniesie wartość taksy notarialnej?
 3. Od czego zależy wysokość wynagrodzenia za czynności notarialne?
 4. Kto opłaca notarialne koszty podczas sprzedaży mieszkania?

Artykuł jest częścią naszego poradnika "Sprzedaż mieszkania krok po kroku".

Notariusz jako urzędnik państwowy za przygotowanie stosownych dokumentów pobiera wynagrodzenie nazywane taksą notarialną. Sporządzenie aktu notarialnego w przypadku sprzedaży mieszkania także jest obwarowane obowiązkiem zapłaty. Wysokość taksy notarialnej za odpowiednie czynności szczegółowo regulują przepisy, jednak przed wizytą u notariusza warto dowiedzieć się, jakie koszty będzie trzeba ponieść za przeprowadzenie danej sprawy. Przydatną informacją jest ponadto fakt, że kwotę taksy notarialnej można negocjować. O czym jeszcze należy pamiętać, jeśli zapadła decyzja o sprzedaży mieszkania?

Czym jest taksa notarialna?

Przygotowanie i dokonanie konkretnej czynności notarialnej niestety nie jest usługą bezpłatną. Każdorazowo sporządzając dokument w formie aktu notarialnego, trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia taksy notarialnej. 2020 rok w tym zakresie nie przyniesie zmian w cenniku, choć negocjacje podczas indywidualnych ustaleń z notariuszem są dopuszczalne. Przy wycenie uwzględni on rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania i czas, jaki będzie potrzebny na skompletowanie potrzebnej dokumentacji. Pamiętać należy jednak, że niższa niż maksymalna taksa notarialna zostanie przyjęta dopiero, gdy ustali się ją z notariuszem przed oficjalną wizytą.

Sprzedaj mieszkanie bezpośrednio do SonarHome.

Oferta gotówkowa w 48h.

Uzyskaj ofertę

Negocjować najlepiej jest w momencie zlecenia przeprowadzenia danej sprawy w oparciu o dostarczoną dokumentację. Dodatkowy atut stanowi porównanie stawek różnych notariuszy. Jako że konkurują oni między sobą o klienta, można w ten sposób uzyskać najkorzystniejszą ofertę.

Od czego w głównej mierze zależy kwota taksy notarialnej w poszczególnych przypadkach? Przede wszystkim od przepisów, które szczegółowo określają maksymalne jej granice w odniesieniu do charakteru aktu. W celu orientacyjnej wyceny usługi notariusza warto zajrzeć więc do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Kalkulatory dostępne w Internecie także mogą pomóc.

Co więcej, wynagrodzenie notariusza w myśl przepisów podatkowych powiększa się o VAT w wysokości 23%. Warto więc sprawdzać, czy podana taksa notarialna jest kwotą netto, czy też brutto. Może się bowiem okazać, że uwzględnienie podatku znacznie powiększy należność wobec notariusza. Jako że sporządzając dokument w formie aktu, w kancelarii notarialnej uiszcza się także wszelkie podatki i opłaty sądowe, które następnie są przekazywane do odpowiednich instytucji, nie podlegają one już opodatkowaniu w żadnej formie.

Taksa notarialna 2020 – ile wyniesie przy sprzedaży mieszkania?

Wysokość maksymalnej taksy notarialnej pobieranej za przeprowadzenie sprzedaży mieszkania uzależniona jest od jego ceny transakcyjnej. Według przepisów określa się ją następująco:

 • od 60 000 do 1 000 0000 zł jest to 1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej kwoty 60 000 zł,
 • od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł jest to 4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej kwoty 1 000 000 zł,
 • od 2 000 000 zł jest to 6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, przy czym nie więcej niż 10 000 zł.

Prawo przewiduje ponadto 50% obniżenie taksy notarialnej. 2020 rok nałoży więc niższe stawki z tytułu podpisania w formie aktu notarialnego:

 • umów sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • umów przedwstępnych,
 • umów przyrzeczonych przenoszących użytkowanie wieczyste lub własność w drodze wykonania umowy przedwstępnej,
 • umów deweloperskich,
 • umów ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności na nabywcę w drodze wykonania umowy deweloperskiej,
 • umów sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • umów sprzedaży mieszkalnego lokalu z bonifikatą od ceny.

Jakie dodatkowe opłaty pobiera notariusz przy sprzedaży mieszkania?

Przygotowanie do podpisania umowy sprzedaży mieszkania u notariusza powinno zawierać między innymi rozeznanie w kwestii wysokości wszystkich opłat, jakie należy uiścić w kancelarii. Jako że nie jest to jedynie wynagrodzenie notariusza, ale także podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata za wpis do księgi wieczystej, dobrze przygotować się wcześniej finansowo. Ważne, że kwoty zobowiązań wyżej wymienionych nie można negocjować w odróżnieniu do taksy notarialnej. Kalkulatory, jakie dostępne są w Internecie z pewnością pozwolą zapoznać się z rozmiarem tych kosztów. Jednak w kwestii dokładnego ich określenia w konkretnym przypadku lepiej zapytać samego notariusza.

Sprzedający czy nabywca? – kto opłaca koszty transakcji?

Ustawa Prawo o notariacie, która reguluje procedury związane z czynnościami notarialnymi we wszystkich przypadkach nie określa jednoznacznie, kto jest zobowiązany do uregulowania kosztów notarialnych przy sprzedaży mieszkania. Zwykle jednak stosuje się nieoficjalną regułę, według której to nabywca nieruchomości ponosi opłaty z tym związane.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 5.0. Głosy: 1