Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Z jakimi obowiązkami wiąże się sprzedaż mieszkania w ciągu 5 lat od daty zakupu?
  2. Czy podatek od sprzedaży mieszkania obowiązuje zawsze?
  3. Jak uniknąć konieczności uiszczenia powstałego zobowiązania podatkowego?
  4. Jak wygląda sprzedaż mieszkania po upływie 5 lat od nabycia?

Artykuł jest częścią naszego poradnika "Sprzedaż mieszkania krok po kroku".

Sprzedaż mieszkania w ciągu 5 lat od jego zakupu

Zdarza się czasem tak, że właściciel chce lub musi sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia. Jako że nabycie może nastąpić w drodze otrzymania spadku bądź darowizny, utrzymywanie nieruchomości stanowi koszt, który nie zawsze jest łatwy do udźwignięcia. Dlatego w sytuacji gdy wynajem nie wchodzi w grę, sprzedaż okazuje się najlepszą możliwą ewentualnością.

Sprzedaj mieszkanie bezpośrednio do SonarHome.

Oferta gotówkowa w 48h.

Uzyskaj ofertę

Czy sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat się opłaca?

W myśl obowiązującej Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od chwili nabycia do niej praw podlega opodatkowaniu. Ciężar tej daniny nałożonej na właściciela wynosi równowartość 19% dochodu osiągniętego w wyniku sprzedaży nieruchomości. Ważne, że wspomniane 5 lat dotyczy tak zwanych lat podatkowych, a nie kalendarzowych. Okres ten jest więc liczony od ostatniego dnia roku, w którym nieruchomość została nabyta przez sprzedającego. O czym jeszcze warto wiedzieć w kwestii sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? Z pewnością o tym, że skoro podatek naliczany jest od dochodu, to w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości została sfinalizowana w oparciu o tę samą kwotę, za którą sprzedający ją nabył, obowiązek podatkowy nie powstaje. Wówczas nawet jeśli nastąpiła sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od jej zakupu, zbywca nie zapłaci podatku.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat – podatek

Co, jeżeli z różnych przyczyn właściciel nie może czekać i dokona sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? Podatek, jak wiadomo, jest obowiązkiem, z którego zawsze należy się wywiązać, ale czy w świetle prawa istnieją ulgi podatkowe, które można tu zastosować? Odpowiedź jest następująca – TAK. Warunek jednak stanowi przeznaczenie dochodu pozyskanego ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat na tak zwane własne cele mieszkaniowe. Co to znaczy?

Dokładne to, że pozyskane z transakcji środki, zainwestowane w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, niejako zwalniają z obowiązu płacenia części lub całości podatku. Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat i zakup nowego również kwalifikuje do zwolnienia z uiszczenia daniny wobec państwa. A co jeszcze należy rozumieć poprzez wspomniane własne cele mieszkaniowe? W myśl ustawy są to wszelkie koszty związane z zakupem domu, działki budowlanej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz z budową i remontem posiadanego już domu albo mieszkania. To jednak nie wszystko – własny cel mieszkaniowy to również spłata wcześniej już zaciągniętego kredytu celem nabycia nieruchomości mieszkalnej, ale przed dniem otrzymania zapłaty za zbycie danego mieszkania. Co więcej, kredyt nie może dotyczyć tej samej nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat – podatkowa batalia o ulgę

Wiadomo już, że sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat i zakup nowego upoważnia do ulgi podatkowej, ale czy zawsze stanowi ona zlikwidowanie należności w pełnej kwocie? W jaki sposób zgodnie z prawem skorzystać z przysługującego prawa? W pierwszej kolejności należy powiadomić odpowiedni urząd o zamiarze skorzystania z tak zwanej ulgi mieszkaniowej. Jak to zrobić? Po prostu zaznaczyć ten fakt w zeznaniu podatkowym. Zbywca ma na inwestycje we własne cele mieszkaniowe 2 lata podatkowe. Jeśli wywiąże się on z niniejszego obowiązku związanego ze sprzedażą mieszkania przed upływem 5 lat, urząd skarbowy nie upomni się o należność.

Pamiętać należy ponadto, że całkowite uniknięcie podatku jest możliwe tylko w jednym przypadku. Mianowicie, gdy kwoty obu transakcji są jednakowe, czyli dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat i zakup nowego lokum, albo wydatek na dowolny własny cel mieszkaniowy, oznaczają wolumen o tej samej wartości. A co, jeśli sprzedający zadeklarował wykorzystanie pozyskanych środków na wymagane cele, by uniknąć podatku i tego nie zrobił, albo wykonał zobowiązanie tylko w części?

W pierwszym przypadku konieczne będzie dokonanie zapłaty należnego podatku od całości transakcji, niestety wraz z odsetkami za cały okres zwłoki, czyli 2 lata podatkowe. Według przepisów wspomniane odsetki kalkulowane są w oparciu o oprocentowanie na poziomie 8%. Warto ponadto mieć na uwadze fakt, że jeśli zbywca wykorzysta tylko część środków pozyskanych w drodze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego otrzymania na własne cele mieszkaniowe, będzie zobowiązany uiścić podatek proporcjonalnie do zatrzymanej kwoty.

Sprzedaż mieszkania po upływie 5 lat – urząd skarbowy i jego warunek

W praktyce najprościej jest spełnić podstawowy wymóg, który bezdyskusyjnie i definitywnie zwalnia z obowiązku podatkowego wynikającego ze zbycia nieruchomości. Jest nim sprzedaż mieszkania po upływie 5 lat. Urząd skarbowy wówczas nie będzie wymagał uiszczenia zapłaty. Pamiętać należy jedynie, że dotyczy to 5 lat w rozumieniu podatkowym a nie kalendarzowym.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 5.0. Głosy: 1