Powrót do bloga

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania?

Kategoria:Sprzedaż mieszkaniaAutor: Ostatnia aktualizacja:

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania na deklaracji PIT 39? Jakie wartości zawiera deklaracja i jak prawidłowo je oszacować? Kiedy zgłosić sprzedaż mieszkania do US?

Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?

Zobacz podobne artykuły

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania - poradnik

Z tego artykułu dowiesz się:

    Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania przed organem podatkowym?Jaki PIT należy złożyć, aby ujawnić osiągnięty ze sprzedaży mieszkania dochód?Jakie kwestie obejmuje PIT 39?W jaki sposób prawidłowo określić wysokość należnego podatku?Czego dotyczą zwolnienia podatkowe po sprzedaży nieruchomości?Kiedy należy zgłosić sprzedaż mieszkania do urzędu skarbowego?

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania?

Właściciele nieruchomości sprzedanych przed upływem 5 lat od nabycia mają obowiązek zapłacić należności do urzędu skarbowego. Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania? Należy w ramach rocznego rozliczenia złożyć stosowną deklarację. Z obowiązku tego nie zwalnia nawet przeznaczenie całości środków na tak zwane własne cele mieszkaniowe. Zatem przekazanie informacji fiskusowi jest konieczne zawsze w przypadku sprzedaży mieszkania. Jaki PIT trzeba wypełnić i kiedy zgłosić sprzedaż mieszkania do US?

Sprzedaż mieszkania – jaki PIT złożyć?

Jak wynika z regulacji Ordynacji Podatkowej, koniecznością jest ujawnienie przed urzędem skarbowym przychodu uzyskanego z odpłatnej sprzedaży mieszkania. PIT, który należy w tym celu złożyć, to tak zwana deklaracja PIT 39. Na niniejszym formularzu wskazuje się przychód wynikający z umowy przeniesienia praw własności, który opodatkowano 19% podatkiem dochodowym z tytułu czynności niezwiązanej z działalnością gospodarczą.

Z uwagi na fakt, że termin, jaki podlega obowiązkowemu rozliczeniu, to 5 lat podatkowych od daty nabycia nieruchomości, wymaga się w tym czasie ujawnienia sprzedaży mieszkania. PIT stanowi dokument wywiązania się z tego obowiązku. Zatem kiedy zgłosić sprzedaż mieszkania do US? Gdy sprzedana nieruchomość została nabyta po 31 grudnia 2014 roku.

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania? Praktyczne wskazówki

Aby bezbłędnie dokonać rozliczenia, należy poznać kilka ważnych pojęć związanych z podatkowym ujęciem sprzedaży mieszkania. PIT obejmuje wartości, które koniecznie trzeba wskazać w celu oszacowania właściwej wysokości należnego podatku. Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania? Pierwszą czynnością jest określenie podstawy opodatkowania, która stanowi osiągnięty przychód zawarty w akcie notarialnym, pomniejszony o tak zwane koszty sprzedaży. Do tych z kolei należą poniesione przez sprzedającego koszty zamieszczanych ogłoszeń oraz opłaty notarialne i sądowe. W przypadku, gdy cena odbiega od wartości rynkowych, organ podatkowy sam szacuje podstawę opodatkowania sprzedaży mieszkania, jaką PIT powinien objąć.

Nie mniej ważne w aspekcie opodatkowania są ponadto koszty uzyskania przychodów, które oznaczają wszelkie udokumentowane nakłady zwiększające wartość nieruchomości w czasie jej posiadania. Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania, jeśli nabyto je w sposób nieodpłatny, czyli w formie darowizny albo spadku? Wówczas za koszty uzyskania przychodu należy uznać sumę udokumentowanych nakładów zwiększających wartość nieruchomości i wartość uregulowanego podatku od spadków i darowizn w takiej wysokości, jaka została przyjęta do szacowania należności wobec US w wyniku otrzymania spadku albo darowizny.

Poniesione nakłady potwierdzają faktury VAT, a także dokumenty stwierdzające uregulowanie wszelkich opłat administracyjnych dotyczących sprzedanego mieszkania. PIT należy więc wypełnić, uwzględniając wszystkie powyższe kwestie.

Zwolnienia podatkowe – kiedy nie płacić przy sprzedaży mieszkania?

Warto wiedzieć, że prawo dopuszcza możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego po sprzedaży mieszkania. PIT powinien objąć informację o przysługującej uldze. Jak w takiej sytuacji rozliczyć sprzedaż mieszkania? Wystarczy w deklaracji wskazać kwotę zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikającą z przeznaczenia osiągniętego przychodu ze zbycia nieruchomości na tak zwane własne cele mieszkaniowe w okresie do dwóch lat podatkowych od sprzedaży. Od 1 stycznia 2019 roku na podstawie zmiany przepisów, wydłużono ten okres do trzech lat od końca roku, w którym nastąpiła transakcja. Dotyczy to jednak tylko sprzedaży dokonanych po 1 stycznia 2019 roku.

Terminy rozliczeń – kiedy zgłosić sprzedaż mieszkania do US?

Według przepisów, podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za poprzedni rok do 30 kwietnia. W przypadku, gdy data ta przypada na sobotę, ostatni dzień miesiąca albo ustawowo wolny od pracy, ostatni dzień rozliczeń przypada na kolejny dzień roboczy.Kiedy należy zgłosić sprzedaż mieszkania do US? Tylko wówczas, gdy nie minęło jeszcze 5 lat podatkowych od nabycia sprzedanego mieszkania. PIT 39 powinien zostać złożony, jeśli zbyta w 2019 roku nieruchomość była własnością sprzedającego z lat 2014-2019. Nie ma konieczności składać zeznania w przypadku, gdy sprzedana nieruchomość została nabyta przed 2014 rokiem.

Podsumowując…

Deklaracja PIT 39 jest formą ujawnienia przed urzędem skarbowym dochodu ze zbycia nieruchomości. Dochód niniejszy stanowi różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania a kosztami uzyskania przychodu. Opodatkowaniu za 2019 rok podlegają jedynie dochody ze sprzedaży mieszkania nabytego po 2014 roku.

Zobacz również: Mieszkania na sprzedaż Warszawa

Head of Marketing
O mnie

Jestem absolwentką London Metropolitan University. Uzyskałam również certyfikat Digital Marketing Institute. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w marketingu, zdobywane w międzynarodowych agencjach reklamowych i firmowych działach marketingu. Dzięki temu świetnie czuję się nie tylko w branży nieruchomości, ale także w organizacjach związanych z motoryzacją i edukacją. W SonarHome kieruję działem marketingu. Specjalizuję się w obsłudze mediów społecznościowych, prowadzeniu działań SEO i content marketingu. Za swoje mocne strony uważam komunikatywność, empatię i asertywność.

Czytaj również