Powrót do bloga

Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania - co powinien zawierać?

Kategoria:Sprzedaż mieszkaniaAutor: Ostatnia aktualizacja:

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy i jaka jest jego rola przy sprzedaży nieruchomości? Jakie kwestie należy zawrzeć w treści protokołu zdawczo-odbiorczego?

Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?

Zobacz podobne artykuły

Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania zawartość

Z tego artykułu dowiesz się:

  Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania?Jakie kwestie powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy, aby skutecznie chronił interesy obu stron transakcji?W jakich sytuacjach przydaje się protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania - co powinien zawierać?

Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania należy do najistotniejszych kwestii, jakich trzeba dopilnować podczas przekazania nieruchomości do dyspozycji nabywcy. Stanowi on ostatni etap formalności, na którym powinno zależeć obu stronom transakcji. Dlaczego? Jak powinien wyglądać ten dokument i o czym warto pamiętać?

Protokół zdawczo-odbiorczy – co to jest?

Dokument, jakim jest protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania, ma na celu zabezpieczenie interesów sprzedającego i nabywcy. Można go sporządzić na każdym etapie transakcji, jednak moment ten decyduje zarówno o zawartości protokołu, jak i ewentualnych późniejszych roszczeniach ze strony nowego właściciela. Spisanie protokołu nie jest wymagane prawnie, lecz podpisanie go przez obie strony pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w chwili przekazania nieruchomości.

Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania – do czego się przydaje?

Rynek nieruchomości to dość trudny segment, w ramach którego dochodzi do kosztownych transakcji sprzedaży mieszkań. Protokół zdawczo-odbiorczy ma na celu zabezpieczyć porozumienie w kwestii wyposażenia zbywanej nieruchomości. Określa on zakres elementów, które pozostaną po przeniesieniu prawa własności. Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania najlepiej sporządzić jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Dlaczego? Ponieważ daje podstawę ewentualnych roszczeń, jeśli sprzedawca mimo uprzednich zapewnień przekaże lokal w stanie surowym. Kupujący podczas podpisania aktu podpisuje również oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem mieszkania. Nie ma więc możliwości dochodzenia praw, o ile opróżnienie lokalu nie spowodowało szkód.

Dokument ten nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji podczas sprzedaży mieszkania. Protokół zdawczo-odbiorczy ma jedynie potwierdzać wydanie kluczy i samego lokalu oraz zawierać aktualny stan liczników umożliwiający ostateczne rozliczenie sprzedawcy z dostawcami mediów. Dotyczy to oczywiście protokołu spisanego po zawarciu umowy właściwej. Na tej podstawie nowy właściciel zawrze umowy z dostawcami mediów na nowych bądź tych samych warunkach.

Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?

Dość często na rynku dochodzi do nieporozumień pomiędzy stronami umów sprzedaży mieszkań. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi niezbity dowód na decyzje ustalone podczas rozmów, dlatego musi być sformułowany jasno i precyzyjnie, aby w przypadku problemów nie budził wątpliwości. Nie istnieje uniwersalny szablon protokołu zdawczo- odbiorczego przy sprzedaży mieszkania, jednak dobrze jest pamiętać o kilku ważnych kwestiach, jak:

  konieczność sporządzenia dokumentu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron;dane zbywcy i kupującego mieszkanie (imię, nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego)dane kontaktowe obu stron transakcji (numer telefonu, adres e-mail i adres korespondencyjny);określenie celu protokołu;zawarcie informacji o adresie nieruchomości, której dotyczy;kod do domofonu;wskazanie w treści zawartej umowy przedwstępnej lub aktu notarialnego, jeśli dokument sporządzony został po zakończeniu transakcji;zapisanie dokładnej daty i miejsca spisania protokołu;dokładne określenie stanu technicznego sprzedawanej nieruchomości (podłogi, ściany, okna, instalacja wodna, kanalizacyjna i elektryczna);określenie wyposażenia mieszkania (meble i sprzęty), które mają pozostać w mieszkaniu;informacja o odczycie aktualnych stanów liczników gazu, wody i energii elektrycznej (najlepiej w chwili przekazania mieszkania nabywcy, gdyż jest to podstawa dokonania rozliczeń z dostawcami mediów);dokumentacja fotograficzna (w formie wydrukowanej lub cyfrowej, w obu przypadkach konieczna jest informacja w treści protokołu);wskazanie liczby kompletów przekazanych kluczy do sprzedanej nieruchomości;określenie daty wniesienia opłaty czynszowej za ostatni miesiąc przez sprzedającego;miejsce na podpisy sprzedającego i nabywcy mieszkania.

Podsumowując…

Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania stanowi formę dodatkowego zabezpieczenia transakcji, zwłaszcza jeśli akt notarialny nie zawiera szczegółowych informacji o wyposażeniu i stanie nieruchomości. Prawidłowo sporządzony dokument może więc stanowić zabezpieczenie zarówno dla sprzedającego, jak i nabywcy przed ewentualnymi roszczeniami drugiej strony.

Konieczne jest dopełnienie formalności w kwestii ostatecznych rozliczeń z dostawcami mediów, najlepiej tuż po sprzedaży mieszkania. Protokół zdawczo-odbiorczy umożliwia sprawne załatwienie sprawy z nabywającym.

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest ostatnim etapem przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Nic dziwnego, że czynności tej często towarzyszy uczucie ekscytacji przed przekazaniem kluczy. Warto jednak sporządzić dokument w sposób staranny i szczegółowy, gdyż jego zawartość może zapobiec ewentualnym przyszłym nieporozumieniom lub też roszczeniom.

Polecamy również: Mieszkania na sprzedaż Warszawa

 

Social Media Manager
O mnie

Ukończyłam dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: analityka mediów). Przez ostatnie pięć lat zdobywałam doświadczenie w redakcjach oraz agencjach marketingowych i PR-owych (obsługując głównie firmy z branży nieruchomości). W SonarHome odpowiadam za media społecznościowe, copywriting i tworzenie materiałów wideo. Moimi atutami są kreatywność i ambicja.

Czytaj również

 • NOWOŚĆ

  Sprzedaż mieszkania spółdzielczego własnościowego

  Sprzedaż mieszkania spółdzielczego własnościowego, mimo, że właściciel nieruchomości dysponuje ograniczonym prawem rzeczowym, jest jak najbardziej możliwa. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z pewnymi formalnościami i w niektórych kwestiach będzie różnić się od sprzedaży mieszkania w pełni własnościowego.

 • NOWOŚĆ

  Kiedy wyprowadzić się ze sprzedanego mieszkania?

  Jednym z obowiązków, który ciąży na sprzedającym nieruchomość po sporządzeniu aktu notarialnego jest przekazanie kluczy do mieszkania lub domu nowemu właścicielowi. Zaplanowanie wyprowadzki jest pewnym procesem i zazwyczaj wymaga czasu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, ile czasu ma sprzedający na opuszczenie mieszkania, jak wygląda sprzedaż mieszkania z odroczonym terminem wyprowadzki i czym grozi niedotrzymanie ustalonych terminów.

 • NOWOŚĆ

  Wycena mieszkania przez rzeczoznawcę - metody, cena i inne

  Potrzebny do banku, US czy wielu innych instytucji - operat szacunkowy okazuje się często niezbędny. Ile kosztuje jego sporządzenie przez rzeczoznawcę? Jakie czynniki rzeczoznawca uwzględnia, gdy dochodzi do szacowania nieruchomości i ile może potrwać wycena nieruchomości?