Powrót do bloga

Sprzedaż mieszkania z kredytem - dokumenty

Kategoria:Sprzedaż mieszkaniaAutor: Ostatnia aktualizacja:

Jakie dokumenty są wymagane prawnie do sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym? Jakich zaświadczeń może zażądać klient?

Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?

Zobacz podobne artykuły

dokumenty przy sprzedaży mieszkania z kredytem

Z tego artykułu dowiesz się:

    Jak obowiązujące przepisy regulują sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym?Jakie dokumenty są niezbędne w procesie przygotowania umowy przez notariusza?Jakie dodatkowe zaświadczenia ma prawo otrzymać klient?

Jakie dokumenty są wymagane przy sprzedaży mieszkania z kredytem?

Hipoteka na rzecz banku ustanowiona w księdze wieczystej nieruchomości nie jest przeszkodą w jej zbyciu. Koniecznością okazuje się jednak posiadanie dodatkowej dokumentacji, która z formalnej strony ureguluje wszelkie niejasności związane z rozmiarem i spłatą zadłużenia. Warto zapoznać się z nimi, jeszcze zanim zapadnie ostateczna decyzja o sprzedaży mieszkania. Dokumenty te są bowiem niezbędne dla przeprowadzenia transakcji w sposób wiążący.

Zasady transakcji sprzedaży mieszkania

Według obowiązujących regulacji prawnych sprzedaż nieruchomości może zostać przeprowadzona tylko i wyłącznie w oparciu o akt notarialny. Każda inna forma przeniesienia prawa własności jest w świetle przepisów nieważna i w związku z tym nie może stanowić podstawy naniesienia zmian w księdze wieczystej danej nieruchomości. Ta zasada dotyczy również sprzedaży mieszkania z kredytem. Dokumenty co prawda różnią się w poszczególnych przypadkach, niemniej tylko akt notarialny jest honorowany przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Jak zbyć mieszkanie z kredytem? – dokumenty podstawowe

Z czym więc od strony dokumentów wiąże się procedura sprzedaży mieszkania z kredytem? Przede wszystkim z koniecznością zgromadzenia pism urzędowych, które każdy nabywca przed zakupem weryfikuje. Co więcej, są one wymagane w celu sporządzenia aktu notarialnego. Należą do nich w szczególności:

    Numer księgi wieczystej, którą kupujący ma możliwość przejrzenia samodzielnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,Tytuł prawny nabycia nieruchomości przez sprzedającego. W przypadku zakupu na rynku pierwotnym będzie to akt notarialny ustanawiający odrębną własność, natomiast jeśli mieszkanie zakupiono na rynku wtórnym – umowa sprzedaży również w formie aktu notarialnego,Zaświadczenie z banku traktujące o warunkach spłaty zadłużenia. Wymóg ten dotyczy sprzedaży mieszkań z kredytem. Dokument sporządza się, jeśli w dziale IV księgi wieczystej ustanowiono hipotekę. Jaką informację powinna nieść zawartość niniejszego pisma? W pierwszej kolejności jest to kwota zadłużenia, jaka pozostała do spłaty wraz z odsetkami i prowizją za wcześniejszą spłatę oraz wskazanie rachunku, na który trafić ma zobowiązanie. Bank musi wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, gdy nastąpi spłata kredytu. Konieczna jest ponadto informacja o braku dodatkowych wierzytelności wobec banku, które byłyby związane ze sprzedawaną nieruchomością.

Jak zbyć mieszkanie z kredytem? Dokumenty uzupełniające

Oprócz niezbędnych, istnieją w procesie sprzedaży mieszkania dokumenty, bez których zawarcie aktu notarialnego jest możliwe. Należą do nich:

    Zaświadczenie o przynależności nieruchomości do obszaru rewitalizacji. Ta kwestia dotyczy, jeśli mieszkanie jest częścią budynku widniejącego w programie rewitalizacyjnym danego miasta. Wówczas prawo pierwokupu należy do Gminy bądź Miasta, dlatego należy je zachować przy sprzedaży mieszkania. Dokument ten nie jest wymagany w każdym przypadku.Zaświadczenie mówiące o braku zobowiązań czynszowych wydawane przez wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię.Zaświadczenie o tym, że w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany.Dokument świadczący o braku zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i podatku od nieruchomości.Świadectwo charakterystyki energetycznej.

Akceptacja tylko podstawowych pism urzędowych leży jednak po stronie kupującego. W sprawie braku zaległości oraz braku osób zameldowanych może wystarczyć oświadczenie sprzedającego, ale znacznie bezpieczniej dla nabywcy jest, gdy otrzyma on oficjalne zaświadczenie. Warto pamiętać, że kluczowe wobec wymagań kupca może także okazać się oświadczenie o braku obciążeń dotyczących praw osób trzecich do sprzedawanej nieruchomości, jak na przykład służebność albo należności wynikające z umowy najmu czy też umowy przedwstępnej. Wiedza o ewentualnych postępowaniach, których prowadzenie odbije się na bezpieczeństwie transakcji również jest istotna.

Podsumowując…

Mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym można sprzedać, jeżeli tylko kwota pozostała do spłaty nie przekracza jego ceny transakcyjnej. W przypadku, gdy wartość ta nie wystarczy na zaspokojenie należności wobec banku, istnieje ewentualność przeniesienia hipoteki przez sprzedającego na inną posiadaną nieruchomość, bądź nadpłata pozostałej kwoty z własnego kapitału.

Zobacz również: Mieszkania na sprzedaż Warszawa

Head of Marketing
O mnie

Jestem absolwentką London Metropolitan University. Uzyskałam również certyfikat Digital Marketing Institute. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w marketingu, zdobywane w międzynarodowych agencjach reklamowych i firmowych działach marketingu. Dzięki temu świetnie czuję się nie tylko w branży nieruchomości, ale także w organizacjach związanych z motoryzacją i edukacją. W SonarHome kieruję działem marketingu. Specjalizuję się w obsłudze mediów społecznościowych, prowadzeniu działań SEO i content marketingu. Za swoje mocne strony uważam komunikatywność, empatię i asertywność.

Czytaj również