Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Do kogo należą meble po zawarciu umowy sprzedaży mieszkania?
  2. Jakie kwestie powinien zawierać akt notarialny w odniesieniu do części składowych nieruchomości?
  3. Czym są elementy składowe mieszkania?
  4. Jakie prawa przysługują nabywcy w kwestii umeblowania kupionej nieruchomości?
  5. Czego nie wolno zostawiać w sprzedanym mieszkaniu?

Artykuł jest częścią naszego poradnika "Sprzedaż mieszkania krok po kroku".

Sprzedajesz mieszkanie? Sprawdź, co możesz w nim zostawić!

W momencie zbycia nieruchomości meble pozostają własnością sprzedającego. Jednak czy zawsze tak jest? Kiedy nowy właściciel może upomnieć się o wyposażenie kupionego mieszkania?

Sprzedaż mieszkania z meblami – do kogo należą po zawarciu umowy?

Większość nabywców nieruchomości wychodzi z założenia, że zakupione mieszkanie zostanie im przekazane wraz z pełnym wyposażeniem znajdującym się w nim w momencie oględzin. Okazuje się jednak, iż sprawa nie jest tak oczywista. Podczas wielu transakcji strony zapominają wprowadzić w umowie zapisy rozstrzygające kwestie wyposażenia. Dochodzi wówczas jedynie do ustnych ustaleń, które często nie są wiążące. Jak, więc w praktyce wygląda sprzedaż mieszkania z meblami? Czy w momencie podpisania aktu notarialnego przechodzą one na własność nabywcy?

Postanowienia zawarte w umowie – czego należy dopilnować?

W sytuacji, gdy umowa nie reguluje konkretnie kwestii sprzedaży mieszkania z meblami, pozostają one własnością zbywcy nieruchomości. Wyjątek stanowią jednak te, które uznaje się za przynależne. Co to znaczy? Dokładnie to, że warunkują możliwość korzystania z zakupionej nieruchomości, albo też należą do jej części składowych, czyli nie ma sposobności odłączenia ich od rzeczy bez ich zmiany bądź uszkodzenia. Do tego typu mebli należy wykonany na konkretny wymiar aneks kuchenny niezbędny do korzystania z kuchni. W związku z powyższym, w przypadku sprzedaży mieszkania z meblami należy bezwzględnie wydać nieruchomość do dyspozycji kupującego wraz z przynależnym wyposażeniem. W przeciwnym razie nabywca ma prawo zażądać zabrania niniejszych mebli nawet po zawarciu umowy. Jak skutecznie uniknąć takiej sytuacji?Wystarczy zawrzeć w akcie notarialnym dokładne postanowienia o przedmiocie transakcji. Jeżeli sprzedaż dotyczy wyłącznie samej nieruchomości, a więc bez mebli, koniecznie należy wskazać ten fakt w umowie. Co więcej, jeśli sprzedaż mieszkania ma zostać przeprowadzona wraz z częściowym wyposażeniem, także należy wymienić poszczególne meble, które transakcja ma objąć. W przeciwnym razie umeblowanie zbywanej nieruchomości może stać się kwestią sporną pomiędzy stronami umowy.

Części składowe nieruchomości – co to takiego?

Jak wspomniano powyżej, każdorazowo podczas sprzedaży mieszkania z meblami uważa się za własność nabywcy wszystkie części składowe danej nieruchomości. Oprócz mebli kuchennych wykonanych na wymiar należą do nich również zabudowane w nich sprzęty, armatura, szafy w zabudowie oraz lampy, których przeznaczenie umożliwia określone w akcie notarialnym korzystanie z nieruchomości według jej celu.

Kwestie sporne ze zbywcą – czyli prawa nowego właściciela nieruchomości

Z jakimi konsekwencjami liczyć się musi sprzedający mieszkanie z meblami w przypadku wymiany uznawanych za części składowe mebli na inne, np. starsze? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na regulacje zawarte w umowie. Jeżeli nie stanowi ona inaczej, przedmiot umowy obejmuje te części i siłą rzeczy przechodzą one na własność nabywcy w wyniku przeprowadzonej transakcji. Postępowanie takie jest więc niedopuszczalne, gdyż narusza warunki umowy między stronami. Nowy właściciel może bez przeszkód dochodzić swoich praw przed sądem na drodze powództwa windykacyjnego o wydanie wspomnianych części składowych lokalu, które w świetle prawa stanowią jego przynależność w chwili nabycia. Co więcej, jeśli demontaż tych części spowodował szkody, możliwa jest także konieczność wypłaty za nie odszkodowania na rzecz kupującego.

Czego nie wolno zostawić w sprzedanym mieszkaniu? – warto wiedzieć!

Zbycie nieruchomości wiąże się z nieuniknioną przeprowadzką, która stanowi nie lada wyzwanie, szczególnie gdy przebiega w krótkim czasie. Podczas pakowania warto jednak pamiętać o tym, by nie pozostawiać żadnych ważnych dokumentów, zwłaszcza jeśli sprzedano mieszkanie z meblami. Może się wówczas zdarzyć, że w którejś z szuflad zawieruszyły się rachunki lub listy z danymi osobowymi albo stare karty kredytowe. Jako że są to dane wrażliwe, chronione prawnie, lepiej nie udostępniać ich do wglądu nikomu obcemu. Przed przekazaniem nieruchomości warto dokładnie posprzątać, wynieść śmieci i pozbyć się zbędnych rzeczy. Nie należy zostawiać żadnych rzeczy osobistych, zużytych a także tych, które w rozumieniu prawa nie stanowią przynależności do nieruchomości. Jeżeli w sprzedawanym mieszkaniu znajdują się duże gabarytowo meble a nabywca życzy sobie opróżnienia lokalu, można umówić się z nim na ewentualne pokrycie kosztów ich wywozu. Podobnie wygląda sprawa opróżnienia piwnicy czy innego pomieszczenia gospodarczego, zwłaszcza z pozostałości po poprzednim remoncie.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 5.0. Głosy: 2