Kiedy wyprowadzić się ze sprzedanego mieszkania?

Kiedy sprzedający powinien opuścić mieszkanie? Jak wygląda sprzedaż mieszkania z odroczonym terminem wyprowadzki? Czym grozi niedotrzymanie ustalonych terminów?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Kiedy sprzedający powinien wyprowadzić się ze sprzedanego mieszkania?
  2. W jakim terminie zbywca musi opuścić sprzedaną nieruchomość?
  3. Jak przebiega sprzedaż nieruchomości z odroczonym terminem wyprowadzki?
  4. Jakie konsekwencje grożą byłemu właścicielowi za niewydanie mieszkania nabywcy?

Artykuł jest częścią naszego poradnika "Sprzedaż mieszkania krok po kroku".

Kiedy wyprowadzić się ze sprzedanego mieszkania?

Sprzedający po podpisaniu umowy jest prawnie zobowiązany do wydania nieruchomości nabywcy. Powinien ją opuścić po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności związanych ze sprzedażą mieszkania. Kiedy oddać klucze? Jakie obowiązują terminy i co o nich decyduje? Dokumentem, który powinien regulować szczegółowe warunki i datę wydania nieruchomości, jest podpisany przez obie strony transakcji akt notarialny.

Sprzedaż mieszkania – kiedy oddać klucze?

Kwestia terminów opuszczenia sprzedanej nieruchomości nie została w Polsce prawnie uregulowana. W związku z powyższym pozostaje ustalenie konkretnej daty pomiędzy stronami umowy z uwzględnieniem ich interesów. Dlatego należy zawrzeć niniejsze ustalenia w akcie notarialnym potwierdzającym sprzedaż mieszkania. Kiedy oddanie kluczy będzie najbardziej optymalne? Zwykle wyprowadzka z nieruchomości następuje w ciągu 7 albo 14 dni od daty podpisania umowy. Zbywca w tym czasie ma możliwość przewieźć swoje rzeczy i wszystkie części wyposażenia, które zgodnie z aktem notarialnym zobowiązał się usunąć.

Wydanie mieszkania – istotne zapisy w akcie notarialnym!

Oprócz terminów dotyczących opuszczenia sprzedanego mieszkania i tego, kiedy oddać klucze, dobrze jest określić w akcie notarialnym szczegółowy opis wyposażenia pozostawianego w nieruchomości oraz koniecznego do usunięcia przez sprzedającego. Bez wątpienia jest to zabezpieczenie zarówno sprzedającego, jak i kupującego przed ewentualnymi nieporozumieniami i roszczeniami drugiej strony transakcji.

Sprzedaż mieszkania z odroczonym terminem wyprowadzki – najważniejsze kwestie

Zdarzają się na rynku transakcje sprzedaży mieszkań z odroczonym terminem wyprowadzki. Co to oznacza w praktyce? Dokładnie to, że czas wydania mieszkania nabywcy został wcześniej ustalony pomiędzy stronami i wyszczególniony w akcie notarialnym. W takich przypadkach termin ten może sięgać nawet kilku miesięcy. Kiedy stosuje się takie rozwiązania? Zwykle, gdy sprzedający deklaruje chęć zakupu nowego lokum z uzyskanych z transakcji środków. Wówczas potrzebny jest czas na znalezienie takiej nieruchomości i dopełnienie koniecznych formalności związanych z kupnem. Sprzedaż mieszkania z odroczonym terminem wyprowadzki niesie ze sobą spore ryzyko, zwłaszcza związane z odmową wyprowadzki sprzedającego z mieszkania.

Czym grozi niedotrzymanie terminu wyprowadzki?

Jeżeli zawarta umowa zakłada konkretny termin wyprowadzki sprzedającego, a ten z różnych przyczyn nie wywiąże się z obowiązku opuszczenia mieszkania, może narazić się na koszty związane z procedurą eksmisyjną. Nowy właściciel ma możliwość podjęcia kroków prawnych z tytułu zajęcia lokalu bez tytułu własności. Zostaje wówczas wszczęta procedura o eksmisję, która stanowi jedyną możliwą drogę usunięcia byłego właściciela z nieruchomości. Niemniej potrzebny jest do tego wyrok sądu, którego wydanie wiąże się z długim czasem oczekiwania i kosztami. Nabywca mieszkania pozostaje tym samym w bardzo niekorzystnej sytuacji pod względem prawnym, gdyż do momentu wydania nieruchomości nie może się do niego wprowadzić.

Jak w praktyce wygląda proces usunięcia byłego właściciela z mieszkania? W pierwszej kolejności podejmuje się próbę wezwania do opuszczenia lokalu w określonym terminie. Jeżeli nie ma na nie reakcji, składa się pozew do sądu o przeprowadzenie eksmisji. Konieczne jest uzyskanie prawomocnego wyroku w tej sprawie i dopiero wtedy można złożyć wniosek o przeprowadzenie eksmisji do komornika. Choć procedura ta może trwać latami, mieszkanie zostanie oddane do użytku nabywcy dopiero po jej zakończeniu.

Podsumowując…

Jeżeli sprzedający nieruchomość przewiduje, że z różnych przyczyn nie będzie mógł w krótkim czasie wyprowadzić się ze sprzedanego mieszkania i kiedy oddanie kluczy będzie tym samym nie możliwe, lepiej jest jeszcze podczas rozmów ustalić warunki sprzedaży mieszkania z odroczonym terminem wyprowadzki. Istnieje wtedy szansa na uniknięcie konfliktów, uzasadnionych roszczeń ze strony nabywcy i kosztów związanych z ewentualną procedurą eksmisyjną.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 4.5. Głosy: 4

Zobacz też