Powrót do bloga

Kiedy wyprowadzić się ze sprzedanego mieszkania?

Kategoria:Sprzedaż mieszkaniaAutor: Ostatnia aktualizacja:

Jednym z obowiązków, który ciąży na sprzedającym nieruchomość po sporządzeniu aktu notarialnego jest przekazanie kluczy do mieszkania lub domu nowemu właścicielowi. Zaplanowanie wyprowadzki jest pewnym procesem i zazwyczaj wymaga czasu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, ile czasu ma sprzedający na opuszczenie mieszkania, jak wygląda sprzedaż mieszkania z odroczonym terminem wyprowadzki i czym grozi niedotrzymanie ustalonych terminów.

Co znajdziesz w artykule?

 1. Kiedy sprzedający powinien wyprowadzić się ze sprzedanego mieszkania?
 2. W jakim terminie zbywca musi opuścić sprzedaną nieruchomość
 3. Jak przebiega sprzedaż nieruchomości z odroczonym terminem wyprowadzki
 4. Jakie konsekwencje grożą byłemu właścicielowi za niewydanie mieszkania nabywcy?

Zobacz podobne artykuły

wyprowadzka ze sprzedanego mieszkania

Czy mogę mieszkać w mieszkaniu na sprzedaż?

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży mieszkania, należy zastanowić się nad kwestią przeprowadzki. Zanim nowe miejsce zamieszkania będzie gotowe minie jeszcze kilka tygodni. Wówczas powstaje pytanie: czy można przebywać w mieszkaniu wystawionym na sprzedaż?

Jak się okazuje, taki dylemat ma w głowie wiele osób, które decydują się na sprzedaż swojej nieruchomości. Nie jest on bezzasadny. 

Według wielu doradców pracujących na rynku nieruchomości, wyprowadzka z mieszkania jeszcze na etapie jego sprzedaż, znacznie przyspiesza znalezienie nabywcy. Odpowiednio posprzątane i wyposażone mieszkanie szybciej znajdzie kupca. Proces sprzedaży mieszkania, które posiadają wyraźne ślady bieżącego użytkowania znacznie się wydłuży.

Istotna jest tutaj kwestia również samego przygotowania nieruchomości na sprzedaż. Jeśli do remontu jest wiekowe mieszkanie, warto postawić na kilka technik home stagingu - a przynajmniej odmalowanie ścian i wyrzucenie zbędnych mebli. 


Opuszczenie sprzedawanego mieszkania to również duże ułatwienie dla samych doradców nieruchomości. Mają oni do niego dostęp przez całą dobę, co znacznie ułatwia organizację spotkań, nawet w godzinach popołudniowo-wieczornych, kiedy domownicy mogliby być w mieszkaniu. W ten sposób nie zaburzają prywatności właścicieli, a jednocześnie mogą umawiać wizyty klientów w najdogodniejszych dla nich porach dnia.

Dobrą praktyką jest więc opuszczenie nieruchomości, którą wystawiliśmy na sprzedaż - oczywiście, jeśli mamy inne mieszkanie lub dom. Skróci to czas potrzebny na sprzedaż mieszkania.

Kiedy wyprowadzić się ze sprzedanego mieszkania?

Sprzedający po podpisaniu umowy jest prawnie zobowiązany do wydania nieruchomości nabywcy. Powinien opuścić lokal po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności związanych ze sprzedażą mieszkania. Należy jednak pamiętać, że prawo nie wyznacza dokładnego terminu, w którym sprzedający nieruchomość musi się z niej wyprowadzić. 

Czas, który były właściciel ma na opuszczenie mieszkania zależy od ustaleń między kupującym, a sprzedającym. Nie ma więc prawnych przeciwwskazań, aby trwało to nawet kilka miesięcy. W praktyce jednak, najczęściej ustala się kilkudniowy termin.

Dokumentem, który reguluje szczegółowe ustalenia w tej kwestii oraz datę wydania nieruchomości, jest podpisany przez obie strony transakcji akt notarialny. Kupujący ma prawa żądać umieszczenia w nim wpisu brzmiącego na przykład w ten sposób:

  Sprzedający zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania i jego wydania Kupującemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Tak skonstruowany wpis jasno wyznacza ostateczny i nieprzekraczalny termin opuszczenia lokalu.

wyprowadzka z mieszkania rady

Sprzedaż mieszkania – kiedy oddać klucze?

Kwestia terminów opuszczenia sprzedanej nieruchomości nie została w Polsce prawnie uregulowana. W związku z powyższym wyznaczenie konkretnej daty leży w gestii obu stron - sprzedającego i kupującego. Ustaloną datę warto zawrzeć w akcie notarialnym.

Zwykle wyprowadzka z nieruchomości następuje w ciągu 7 albo 14 dni od daty podpisania umowy. Zbywca w tym czasie ma możliwość przewieźć swoje rzeczy i wszystkie części wyposażenia, które zgodnie z aktem notarialnym zobowiązał się usunąć.

Jeśli jednak opuszczenie mieszkania wymaga więcej czasu - na przykład ze względu na przeciągający się remont nowego - zawrzyj taką informację już w ogłoszeniu. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień z nabywcą.

Samo oddanie kluczy najczęściej odbywa się w momencie przekazania lokalu. W tym dniu sporządzany jest również protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi potwierdzenie stanu mieszkania i jest ostatnim elementem sprzedaży nieruchomości.

Wydanie mieszkania – istotne zapisy w akcie notarialnym

Termin opuszczenia sprzedanego mieszkania oraz data, kiedy oddać klucze to nie jedyne rzeczy, które powinny znaleźć się w akcie notarialnym. Należy umieścić w nim również szczegółowy opis wyposażenia pozostawionego w nieruchomości. Opis powinien zawierać:

  Wypis przedmiotów, które kupujący nabywa w momencie zakupu nieruchomości,Opis przedmiotów, które zobowiązuje się usunąć z niego sprzedający.

Taki protokół dołączony do aktu notarialnego stanowi zabezpieczenie zarówno sprzedającego, jak i kupującego przed ewentualnymi nieporozumieniami oraz roszczeniami drugiej strony transakcji.

Sprzedaż mieszkania z odroczonym terminem wyprowadzki – najważniejsze kwestie

Zdarzają się na rynku transakcje sprzedaży mieszkań z odroczonym terminem wyprowadzki. 

Otóż czas wydania mieszkania nabywcy został wcześniej ustalony pomiędzy stronami i wyszczególniony w akcie notarialnym, a jego termin jest znacznie dłuższy niż zwyczajowe 7-14 dni. 

To, jak dużo czasu otrzyma sprzedający na opuszczenie mieszkania zależy od ustaleń z kupującym. W zasadzie nie ma tutaj górnej granicy, dlatego termin ten może sięgać nawet kilku miesięcy - jeśl takie rozwiązanie satysfakcjonuje kupującego.

Zwykle, gdy sprzedający deklaruje chęć zakupu nowego lokum z uzyskanych z transakcji środków. Wówczas potrzebny jest czas na znalezienie takiej nieruchomości i dopełnienie koniecznych formalności związanych z kupnem. 

Sprzedaż mieszkania z odroczonym terminem wyprowadzki niesie ze sobą spore ryzyko. Wiąże się ono przede wszystkim z ostateczną odmową wyprowadzki sprzedającego z mieszkania. Jednym z narzędzi, które zabezpiecza interes kupującego w takich przypadkach jest opóźniona zapłata - na przykład dopiero w momencie przekazania kluczy. Wykorzystanie tej praktyki sprawia, że zakup mieszkania z wydłużonym terminem opuszczenia jest bezpieczniejszy.

Kiedy wymeldować się ze sprzedanego mieszkania?

Mimo że formalnie obowiązek meldunku nie jest w Polsce od lat egzekwowany to istnieje kilka powodów, dla których warto pamiętać o wymeldowaniu się ze sprzedanego mieszkania. 

Brak meldunku utrudni między innymi rejestrację w Urzędzie Pracy, zwłaszcza jeśli obecnie mieszkasz w innej gminie niż znajdowała się sprzedane mieszkanie. Brak możliwości rejestracji automatycznie wyklucza możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna, co jest podstawą do wypłaty świadczenia.

Brak meldunku w faktycznym miejscu zamieszkania oznacza również, że nie znajdziemy się na liście wyborców. Wyklucza to możliwość wzięcia udziału w głosowaniu, szczególnie w wyborach samorządowych czy referendum lokalnym. W takiej sytuacji, konieczne będzie udanie się do miejsca aktualnego meldunku lub złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania.

W wielu gminach, meldunek wiąże się również z nabyciem określonych przywilejów. Najczęściej dotyczą one możliwości zapisania dziecka do przedszkola czy szkoły lub korzystania z tańszej komunikacji publicznej.

O zmianie miejsca zameldowania warto pomyśleć z jeszcze jednego powodu. Wielu kupujących zwraca uwagę na to, czy kupuje mieszkanie z zameldowanymi w nim osobami, czy też bez. Co prawda, wymeldowanie osoby z nieruchomości nie jest rzeczą trudną - jeśli taka osoba faktycznie tam nie mieszka - o tyle wymaga pewnego nakładu czasu, którego większość nabywców chce uniknąć.

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest złożenie odpowiednich dokumentów już w chwili, gdy uregulowane zostaną wszelkie kwestie formalne oraz finansowe z nabywcą. Należy się jednak wstrzymać do rzeczywistego zakończenia sprawy. Samo podpisanie umowy kupna-sprzedaży u notariusza nie gwarantuje tego, że potencjalny kupujący otrzyma od banku potrzebne środki na zakup mieszkania. 

Warto jednak pamiętać, że notariusz sporządzający akt notarialny domagać się będzie od sprzedającego zaświadczenia, stanowiącego potwierdzenie, że w nieruchomości nie jest nikt zameldowany. Taki dokument należy dostarczyć w dniu podpisania aktu notarialnego, a więc już po uregulowaniu wcześniej wspomnianych formalności finansowych. 

Jeśli jednak, z różnych przyczyn, nie uda Ci się załatwić wymeldowania do dniu podpisania aktu, to nie wpłynie to negatywnie na sam proces sprzedaży. W takie sytuacji umieszcza się w akcie notarialnym informację, że sprzedający wyprowadzi się z mieszkania w określonym i zaakceptowanym przez obie strony terminie. Do tego czasu należy również uregulować kwestie związane z meldunkiem.

Czym grozi niedotrzymanie terminu wyprowadzki?

Kupujący znaleziony, akt notarialny sporządzony, a termin wyprowadzki ustalony z nabywcą. Nagle okazuje się, że budowa domu, do którego macie się przeprowadzić ma ogromne opóźnienie i nie jesteście w stanie opuścić mieszkania w umówionym czasie. Jakie konsekwencje grożą za niewywiązanie się z umowy?

Jeżeli zawarta umowa zakłada konkretny termin wyprowadzki sprzedającego, a ten z różnych przyczyn nie wywiąże się z obowiązku opuszczenia mieszkania, może narazić się na koszty związane z procedurą eksmisyjną. 

Nowy właściciel ma możliwość podjęcia kroków prawnych z tytułu zajęcia lokalu bez tytułu własności. Zostaje wówczas wszczęta procedura o eksmisję, która stanowi jedyną możliwą drogę usunięcia byłego właściciela z nieruchomości. Niemniej potrzebny jest do tego wyrok sądu, którego wydanie wiąże się z długim czasem oczekiwania i kosztami. Nabywca mieszkania pozostaje tym samym w bardzo niekorzystnej sytuacji pod względem prawnym, gdyż do momentu wydania nieruchomości nie może się do niego wprowadzić.

Jak w praktyce wygląda proces usunięcia byłego właściciela z mieszkania? W pierwszej kolejności podejmuje się próbę wezwania do opuszczenia lokalu w określonym terminie. Jeżeli nie ma na nie reakcji, składa się pozew do sądu o przeprowadzenie eksmisji. Konieczne jest uzyskanie prawomocnego wyroku w tej sprawie i dopiero wtedy można złożyć wniosek o przeprowadzenie eksmisji do komornika. 

Mimo że właściciel pełne ma pełne prawo oraz narzędzia administracyjne do eksmisji lokatora, to w praktyce przeprowadzenie takiej czynności jest bardzo skomplikowane. Wszystko za sprawą ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z jego zapisami, lokatorzy nie mogą wylądować na bruku bez dachu nad głową. Oznacza to, że nawet jeśli zapadnie w tej sprawie prawomocny wyrok - co już może trwać kilka lat - to zanim niesłowny sprzedawca rzeczywiście opuści mieszkanie miną kolejne miesiące lub lata.

Trzeba jednak przyznać, że takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko.

Jeśli więc z różnych przyczyn nie jesteś w stanie dotrzymać ustalonego terminu wyprowadzki, to skontaktuj się z nowym nabywcą w celu uzgodnienia nowych szczegółów przekazania lokalu. To najlepszy sposób na uniknięcie sądowych nieprzyjemności.

Jak przygotować się do wyprowadzki?

Niezależnie od tego, ile masz czasu na wyprowadzenie się z mieszkania, warto dokładnie przygotować się do operacji pod tytułem wyprowadzka. Wbrew pozorom nie jest to tak proste zadanie, jak mogłoby się wydać. A im dłużej mieszkaliście w starym mieszkaniu, tym trudniejszy będzie to proces logistyczny. 

Organizowana na ostatnią chwilę i niezaplanowana przeprowadzka wiąże się z niepotrzebnym stresem. Można jej uniknąć, odpowiednio przygotowując się do opuszczenia mieszkania. Oto kilka kroków, które pomogą Ci to zrobić: 

Krok pierwszy wyprowadzki: inwentaryzacja

Planowanie przeprowadzki należy rozpocząć od spisania wszystkich przedmiotów oraz rzeczy, które posiadasz w mieszkaniu. Wystarczy Ci do tego kartka lub mały zeszyt, długopis i krótki spacer po mieszkaniu. Zrób to z ogromną starannością, ponieważ tak przygotowane zestawienie będzie pełniło listę kontrolną podczas samej przeprowadzki.

Podczas przygotowywania spisu uwaga musi być zwrócona na to, jak dużo posiadasz w mieszkaniu wielkogabarytowych przedmiotów. Pomoże Ci to podczas negocjacji z firmą przeprowadzkową. 

Krok drugi wyprowadzki: selekcja

Teraz pora dokładnie przyjrzeć się spisowi przedmiotów, które posiadasz w mieszkaniu. Może okazać się, że części z nich po prostu już nie potrzebujesz - są zepsute, zużyte lub zwyczajnie nieużywane. To dobry moment na to, aby się ich pozbyć. Bezwartościowe rzeczy zutylizować, a przedmioty przedstawiające realną wartość wystaw na sprzedaż. Kilka dodatkowych groszy na pewno się przyda, zwłaszcza jeśli urządzanie nowego mieszkania lub domu dopiero przed Tobą.

Krok trzeci wyprowadzki: dostawcy usług

Żeby nie powielać kosztów związanych np. z opłacaniem internetu lub telewizji kablowej, niezbędny jest kontakt się z dostawcami tych usług, celem wypowiedzenia umowy. Należy zrobić to na kilka dobrych tygodni przed terminem wyprowadzki, aby mieć pewność, że nie trafią się miesiące, w których poniesiesz podwójne koszty.

Krok czwarty wyprowadzki: dokumenty

Dokumenty z banku, wszelkiego rodzaju umowy oraz korespondencja z urzędami - to rzeczy, o których bezpieczeństwo należy zadbać w pierwszej kolejności. Wystarczy jeden dzień na opisanie teczek i spakowanie wszystkich dokumentów do odpowiednich kartonów - te również trzeba odpowiednio oznaczyć, tak aby można było szybko odnaleźć wybrane pisma.

Krok piąty wyprowadzki: żywność

Do momentu wyprowadzki pozostaje już niewiele czasu, dlatego nie warto zapełniać przesadnie lodówki. Sukcesywnie należy usuwać żywność znajdującą się w zamrażarce, ponieważ jej niewłaściwy transport spowoduje, że jedzenie się popsuje.

Krok szósty wyprowadzki: pakowanie drobnych rzeczy

Przygotowywanie mniejszych przedmiotów na transport rozpocznij już 2-3 dni przed ostatecznym terminem wyprowadzki. Jest to dosyć czasochłonne zajęcie, więc warto zostawić sobie odpowiedni zapas czasowy. Istotny jest również odpowiedni sprzęt. Bez wątpienia przydadzą się:

  Kartony,Walizki, Pojemniki oraz skrzynie,Worki o większej pojemności,Gazety,Folia ochronna,Taśma,Markety i etykiety na opakowania.

Bardzo ważne jest także ustalenie pewnego systemu pakowania. Najlepiej jeśli w jednym kartonie lub pojemniku znajdą się tylko przedmioty z danego pomieszczenia. Znacznie ułatwia to poszukiwanie wybranych rzeczy podczas rozpakowywania się. Pamiętaj także o odpowiednim oznakowaniu. Korzystając z kolorowych marketów oraz etykiet należy wypisać na opakowaniach wszystkie przedmioty znajdujące się w środku.

Krok siódmy wyprowadzki: gabaryty

Do przewiezienia większych przedmiotów np. mebli czy sprzętu AGD warto zaangażować profesjonalną firmę przeprowadzkową. Takie rozwiązanie ma kilka plusów.

Przede wszystkim, takie firmy posiadają odpowiedni sprzęt w postaci busów oraz ciężarów, co automatycznie zwalnia z obowiązku poszukiwania takiego pojazdu. Jeśli przygotujesz odpowiednio szybko listę większych przedmiotów do przewiezienia to jej pracownicy będą w stanie przysłać na miejsce samochód o odpowiedniej wielkości - co zmniejszy liczbę transportów.

Dodatkowo zatrudnienie specjalistów od przeprowadzek to także dodatkowe ręce do pracy. Każdy, kto chociaż raz opróżniał mieszkanie z mebli, lodówek pralek i innych ciężkich przedmiotów wie, jak duży jest to wysiłek - zwłaszcza jeśli w bloku nie ma windy. Wsparcie profesjonalistów to szansa na to, że uda się cały proces przeprowadzić w ciągu jednego dnia.

Wynajęcie firmy przeprowadzkowej ma jeszcze jeden plus. Większość z takich podmiotów gwarantuje ochronę przewożonych towarów za sprawą polisy OC. W przypadku ich uszkodzenia, w czasie transportu, ubezpieczyciel zwróci koszty naprawy lub wymiany. To istotna zaleta, szczególnie dla właścicieli luksusowych mebli lub drogiego sprzętu elektronicznego.

Żeby sam proces przewozu większych rzeczy przebiegł sprawnie, warto wykonać kilka czynności, zanim przyjadą pracownicy firmy przeprowadzkowej:

  rozmontuj część mebli i spakuj je w kartony,odłącz wszystkie sprzęty elektroniczne od prądu,przy pomocy taśm, folii oraz kartonów zabezpiecz wartościowe przedmioty, największe gabaryty przenieść bliżej wejścia.

Wyprowadzka ze starego mieszkania nie jest prosta. Odpowiednio planując ten proces oraz przygotowując się do niego wcześnie, można zapewnić szybką i sprawną realizację.

Sprzedaj mieszkanie

Skorzystaj z pomocy naszych doświadczonych partnerów aby sprzedać mieszkanie szybko i w jak najlepszej cenie

Chcę sprzedać mieszkanie

Wyprowadzka ze sprzedawanego mieszkania - podsumowanie

  Obowiązujące w Polsce przepisy prawne nie regulują terminu ani okresu, w którym sprzedający mieszkanie ma obowiązek opuścić lokal. Ustalenie tej kwestii jest w interesie obu stron transakcji (kupującego i sprzedającego). Najczęściej przyjmuje się, że stary właściciel opuści nieruchomość w czasie od 7 do 14 dni. W większości przypadków, jest to wystarczająco długo, aby mógł on spakować i przewieźć rzeczy, które zobowiązał się usunąć z mieszkania.Jeżeli sprzedający nieruchomość przewiduje, że z różnych przyczyn nie będzie mógł w krótkim czasie wyprowadzić się ze sprzedanego mieszkania, to istnieje możliwość wydłużenia tego terminu. Warto to jednak założyć już podczas ustalania szczegółów transakcji razem z kupującym. Kiedy oddanie kluczy nie jest możliwe w terminie kilku dni, korzysta się z tzw. sprzedaży mieszkania z odroczonym terminem wyprowadzki. Ten może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.Wprowadzenie takiego zapisu to szansa na uniknięcie konfliktów, uzasadnionych roszczeń ze strony nabywcy i kosztów związanych z ewentualną procedurą eksmisyjną.Należy mieć jednak świadomość, że informacja o dacie opuszczenia nieruchomości przez kupującego umieszczana jest w akcie notarialnym i ma charakter wiążący dla sprzedającego. W przypadku niewywiązania się z ustaleń, nowy nabywca nieruchomości ma pełne prawo, aby wejść na drogę sądową z zamiarem otrzymania nakazu eksmisji niechcianego lokatora.Wiąże się to oczywiście z niepotrzebnymi nieprzyjemnościami. Można ich uniknąć, planując odpowiednio wcześnie szczegóły związane z opuszczeniem sprzedawanego mieszkania.

Porady dotyczące negocjacji terminu wyprowadzki

Negocjowanie terminu wyprowadzki ze sprzedanego mieszkania wymaga elastyczności, komunikacji i zrozumienia potrzeb obu stron transakcji. Oto kilka porad, które pomogą Ci skutecznie negocjować z kupującym:

  Zacznij od ustalenia swoich potrzeb: Zanim rozpoczniesz negocjacje, określ, ile czasu rzeczywiście potrzebujesz na wyprowadzkę. Weź pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak dostępność nowego mieszkania, czas potrzebny na przeprowadzkę oraz ewentualne prace remontowe w nowym miejscu.

  Bądź otwarty i szczery: Podczas rozmów z kupującym bądź otwarty na jego potrzeby, ale jednocześnie jasno przedstaw swoją sytuację. Szczerość w wyjaśnianiu, dlaczego potrzebujesz więcej czasu na opuszczenie mieszkania, może zbudować wzajemne zaufanie i zrozumienie.

  Proponuj kompromis: Jeśli kupujący potrzebuje szybszego przejęcia nieruchomości, rozważ propozycje kompromisowe. Może to być na przykład obniżenie ceny sprzedaży w zamian za dodatkowy czas na wyprowadzkę lub zaoferowanie tymczasowego wynajmu.

  Ustal szczegóły na piśmie: Wszelkie ustalenia dotyczące terminu wyprowadzki powinny znaleźć się w akcie notarialnym lub innym dokumencie prawnym. Zapewni to ochronę zarówno dla Ciebie, jak i dla kupującego, oraz wyeliminuje możliwość nieporozumień.

  Zaplanuj plan B: Zawsze warto mieć przygotowany plan awaryjny na wypadek, gdyby negocjacje nie poszły zgodnie z oczekiwaniami. Może to obejmować wynajęcie tymczasowego mieszkania lub przechowywanie rzeczy w magazynie.

Checklista dla sprzedającego

Przygotowanie do sprzedaży i wyprowadzki z mieszkania wymaga dokładnego planowania. Oto checklista, która pomoże Ci upewnić się, że wszystko jest gotowe na czas:

  Dokumenty nieruchomości: Zgromadź wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące nieruchomości, w tym akt własności, aktualny wypis z księgi wieczystej oraz dokumenty potwierdzające brak zaległości w płatnościach (np. za czynsz, media).

  Zgłoszenie sprzedaży do urzędu skarbowego: Pamiętaj o zgłoszeniu transakcji sprzedaży do urzędu skarbowego i zapłaceniu ewentualnego podatku od zysków kapitałowych.

  Wypowiedzenie umów z dostawcami usług: Wypowiedz umowy z dostawcami usług (internet, telewizja, gaz, prąd, woda), informując o dacie, kiedy usługi powinny zostać wyłączone lub przeniesione na nowego właściciela.

  Przygotowanie mieszkania do przekazania: Upewnij się, że mieszkanie jest czyste i gotowe do przekazania nowemu właścicielowi. Jeśli zobowiązałeś się do usunięcia określonych przedmiotów, upewnij się, że zostało to wykonane.

  Zorganizowanie przeprowadzki: Zarezerwuj firmę przeprowadzkową lub zorganizuj transport na odpowiedni dzień. Rozpocznij pakowanie z wyprzedzeniem, aby uniknąć stresu w ostatniej chwili.

  Protokół zdawczo-odbiorczy: Przygotuj się do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym zostanie odnotowany stan mieszkania w momencie przekazania kluczy nowemu właścicielowi.

  Wymeldowanie i zmiana adresu: Nie zapomnij o wymeldowaniu się z adresu sprzedanego mieszkania i zaktualizowaniu adresu w urzędach, bankach oraz innych instytucjach.

Przestrzeganie tej listy pomoże Ci upewnić się, że wszystkie aspekty sprzedaży i wyprowadzki są odpowiednio zarządzane, co zapewni spokojny przebieg całego procesu.

 

O mnie

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, a także wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach branżowych. W SonarHome odpowiedzialny za zarządzanie całością usług skierowanych do sprzedających oraz kupujących mieszkania. Specjalizuje się w obszarze rynku nieruchomości, finansów i kryptowalut. Założyciel i pomysłodawca platformy analitycznej Rentier.io. Prywatnie - inwestor i pasjonat nowych technologii.

Czytaj również