Powrót do bloga

Sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą

Kategoria:Sprzedaż mieszkaniaAutor: Ostatnia aktualizacja:

Czy sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa? Jak uskutecznić proces transakcji i nie zniechęcić nabywcy? Co zrobić, by doszło do podpisania aktu notarialnego?

Zobacz podobne artykuły

Z tego artykułu dowiesz się:

    Jakie wady prawne nieruchomości odstraszają nabywców?Czy sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa z prawnego punktu widzenia?Co może zrobić właściciel nieruchomości, aby zachęcić kupca do sfinalizowania transakcji?

Zbycie nieruchomości na rynku wtórnym obliguje właściciela do wywiązania się z pewnych obowiązków w stosunku do nabywcy. Obowiązki te dotyczą w szczególności udzielenia pełnej informacji o wszystkich kwestiach mogących budzić wątpliwości osoby potencjalnie zainteresowanej kupnem. Podobnie jest w przypadku sprzedaży mieszkania z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

Jak poradzić sobie ze sprzedażą mieszkania z działalnością gospodarczą? Praktyczne porady

Sprzedaż mieszkania z zarejestrowaną działalnością gospodarczą w praktyce wcale nie jest aż tak trudna, jak może się wydawać. Mimo że większość klientów jest uprzedzona do nieruchomości z obciążeniami, jako właściciel można w prosty sposób udowodnić ich brak. Jak to zrobić? Wystarczy przedstawić stosowne dokumenty świadczące o uregulowanych zobowiązaniach wobec instytucji państwowych, które wynikają z prowadzenia wspomnianej firmy.

Aby udokumentować powyższe kwestie, warto wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych. Dokument powinien zostać wystawiony z datą nie wcześniejszą niż trzy dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. Co więcej, przydatne może okazać się zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami. Jeżeli nie ma zobowiązań z tego tytułu, kupujący nie będzie mieć zastrzeżeń co do wiarygodności słów sprzedającego a sprzedaż mieszkania z zarejestrowaną działalnością gospodarczą bez przeszkód może dojść do skutku.

Prawne aspekty sprzedaży mieszkania z działalnością gospodarczą, czyli czego boją się nabywcy?

Aktualnie coraz częściej prywatne lokale mieszkalne są zgłaszane jako siedziby prowadzonych przedsiębiorstw. Jest to forma jak najbardziej dopuszczalna prawnie, jednak w przypadku zaległości w zobowiązaniach problemem może okazać się odpowiedzialność finansowa nowego właściciela.

Okazuje się, że w momencie sprzedaży mieszkania z zarejestrowaną działalnością gospodarczą zarówno długi wobec urzędu skarbowego, jak i ZUS-u, przechodzą wraz z prawem własności do nieruchomości na nabywcę. Z pewnością nie jest to komfortowa sytuacja, zwłaszcza że Ordynacja podatkowa dopuszcza ściąganie wierzytelności do wysokości pełnej wartości środka trwałego, jakim jest dane mieszkanie. Oznacza to, że dług poprzedniego właściciela automatycznie staje się długiem nowego, a to grozi nawet utratą auta czy zajęciem rachunku bankowego.

Wady prawne nieruchomości – czy sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa?

Jak wobec powyższych zagrożeń z powodzeniem sprzedać mieszkanie z działalnością gospodarczą? W pierwszej kolejności należy pamiętać o konieczności poinformowania nabywcy o fakcie istnienia firmy pod adresem nieruchomości. Co więcej, należy zadbać o zaświadczenia z US i ZUS, aby potencjalny klient miał pełną i wiarygodną wiedzę o danym stanie ewentualnych wierzytelności ciążących na przedmiocie transakcji.

Warto także załatwić wszelkie formalności związane ze zmianą adresu siedziby firmy. Przed podpisaniem aktu notarialnego to konieczność, jednak nabywca z pewnością poczuje się pewniej, jeśli to sprzedający pierwszy wyjdzie z inicjatywą przeprowadzenia tej istotnej procedury. Co więcej, informacja o zamknięciu firmy, jeśli ta już nie istnieje, także ucieszy nowego właściciela. Wówczas zyskuje on przekonanie, że żadne konsekwencje wynikające z ewentualnych zadłużeń nie staną się jego udziałem.

Sprzedaż mieszkania z działalnością, czyli co jeśli firma nadal widnieje pod adresem nabywcy mieszkania?

Co prawda sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa w świetle prawa, jednak zdarzają się sytuacje, w których nowy właściciel napotyka problemy związane z nieuzasadnionym uporem sprzedawcy. Jak więc postąpić, jeśli sprzedający nie poczuwa się do obowiązku zmiany adresu prowadzonej firmy? Warto wówczas zwrócić się do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej z wnioskiem o rozpoczęcie procedury wykreślenia z niej niniejszego wpisu. Jak to zrobić?

Według art. 32 ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przekazanie informacji o braku tytułu prawnego do wskazanej nieruchomości we wpisie do ewidencji, powoduje kroki prawne w stosunku do zbywcy mieszkania. W sytuacji tej wzywa się przedsiębiorcę do zmiany adresu we wpisie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia wezwania. Jeżeli osoba ta nie ustosunkuje się do niego odpowiednio, nowy właściciel nieruchomości ma prawo domagać się wszczęcia postępowania administracyjnego, w wyniku którego wpis adresu nieruchomości zostanie usunięty z CEIDG.

Zobacz również: Mieszkania na sprzedaż Warszawa

Head of Marketing
O mnie

Jestem absolwentką London Metropolitan University. Uzyskałam również certyfikat Digital Marketing Institute. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w marketingu, zdobywane w międzynarodowych agencjach reklamowych i firmowych działach marketingu. Dzięki temu świetnie czuję się nie tylko w branży nieruchomości, ale także w organizacjach związanych z motoryzacją i edukacją. W SonarHome kieruję działem marketingu. Specjalizuję się w obsłudze mediów społecznościowych, prowadzeniu działań SEO i content marketingu. Za swoje mocne strony uważam komunikatywność, empatię i asertywność.

Czytaj również