Powrót do bloga

Sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą

Kategoria:Sprzedaż mieszkaniaAutor: Ostatnia aktualizacja:

Czy sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa? Jak uskutecznić proces transakcji i nie zniechęcić nabywcy? Co zrobić, by doszło do podpisania aktu notarialnego?

Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?

Zobacz podobne artykuły

Z tego artykułu dowiesz się:

    Jakie wady prawne nieruchomości odstraszają nabywców?Czy sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa z prawnego punktu widzenia?Co może zrobić właściciel nieruchomości, aby zachęcić kupca do sfinalizowania transakcji?

Zbycie nieruchomości na rynku wtórnym obliguje właściciela do wywiązania się z pewnych obowiązków w stosunku do nabywcy. Obowiązki te dotyczą w szczególności udzielenia pełnej informacji o wszystkich kwestiach mogących budzić wątpliwości osoby potencjalnie zainteresowanej kupnem. Podobnie jest w przypadku sprzedaży mieszkania z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

Jak poradzić sobie ze sprzedażą mieszkania z działalnością gospodarczą? Praktyczne porady

Sprzedaż mieszkania z zarejestrowaną działalnością gospodarczą w praktyce wcale nie jest aż tak trudna, jak może się wydawać. Mimo że większość klientów jest uprzedzona do nieruchomości z obciążeniami, jako właściciel można w prosty sposób udowodnić ich brak. Jak to zrobić? Wystarczy przedstawić stosowne dokumenty świadczące o uregulowanych zobowiązaniach wobec instytucji państwowych, które wynikają z prowadzenia wspomnianej firmy.

Aby udokumentować powyższe kwestie, warto wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych. Dokument powinien zostać wystawiony z datą nie wcześniejszą niż trzy dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. Co więcej, przydatne może okazać się zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami. Jeżeli nie ma zobowiązań z tego tytułu, kupujący nie będzie mieć zastrzeżeń co do wiarygodności słów sprzedającego a sprzedaż mieszkania z zarejestrowaną działalnością gospodarczą bez przeszkód może dojść do skutku.

Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości firmowej?

Aby uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości firmowej, kluczowe jest zrozumienie i stosowanie się do przepisów podatkowych, które pozwalają na pewne ulgi lub zwolnienia. Jednym ze sposobów może być reinwestycja uzyskanych środków w inne środki trwałe wykorzystywane w działalności gospodarczej, co w niektórych jurysdykcjach pozwala na odroczenie lub uniknięcie opodatkowania zysku kapitałowego. Ważne jest również dokładne zrozumienie definicji działalności gospodarczej oraz zakresu działalności firmy, aby sprzedaż nieruchomości kwalifikowała się do zwolnień podatkowych. Konsultacja z doradcą podatkowym jest zalecana, aby dostosować strategię do indywidualnej sytuacji prawnej i finansowej firmy.

Kiedy sprzedaż nieruchomości jest w ramach działalności gospodarczej?

Sprzedaż nieruchomości jest uznawana za część działalności gospodarczej, gdy ma charakter systematyczny i jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą podmiotu. Oznacza to, że sprzedaż musi być częścią planowanej aktywności firmy, na przykład, jeśli firma zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości lub ich obrótem. W takich przypadkach, dochód ze sprzedaży nieruchomości traktowany jest jak dochód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi działalności gospodarczej, nie jako zysk kapitałowy.

Jaki VAT przy sprzedaży mieszkania przez firmę?

Wysokość VAT przy sprzedaży mieszkania przez firmę zależy od kilku czynników, w tym od tego, czy nieruchomość jest nowa, czy używana, oraz od przepisów krajowych. Dla nowych nieruchomości, sprzedawanych przez pierwszego właściciela (zazwyczaj dewelopera), stosuje się stawkę VAT obowiązującą w danym kraju dla towarów i usług – w wielu krajach jest to zazwyczaj stawka standardowa. Dla nieruchomości używanych, sprzedawanych przez firmy, które nie są deweloperami, sprzedaż może być zwolniona z VAT, ale zależy to od lokalnych przepisów. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić lokalne ustawodawstwo VAT i zasięgnąć porady eksperta.

Kto nie płaci podatku od sprzedaży mieszkania?

Osoby fizyczne sprzedające mieszkanie mogą uniknąć płacenia podatku od sprzedaży, jeśli spełniają określone warunki. W wielu krajach, sprzedaż mieszkania jest zwolniona z podatku, jeśli właściciel posiadał nieruchomość przez określony czas przed sprzedażą – często jest to 5 lat. Innym warunkiem zwolnienia może być reinwestycja uzyskanych środków w kolejną nieruchomość mieszkalną. Warunki te różnią się w zależności od jurysdykcji, dlatego ważne jest, aby zasięgnąć informacji o lokalnych przepisach podatkowych. Ponadto, osoby, które sprzedają swoje jedyne miejsce zamieszkania, również mogą być zwolnione z podatku w niektórych jurysdykcjach.

Prawne aspekty sprzedaży mieszkania z działalnością gospodarczą, czyli czego boją się nabywcy?

Aktualnie coraz częściej prywatne lokale mieszkalne są zgłaszane jako siedziby prowadzonych przedsiębiorstw. Jest to forma jak najbardziej dopuszczalna prawnie, jednak w przypadku zaległości w zobowiązaniach problemem może okazać się odpowiedzialność finansowa nowego właściciela.

Okazuje się, że w momencie sprzedaży mieszkania z zarejestrowaną działalnością gospodarczą zarówno długi wobec urzędu skarbowego, jak i ZUS-u, przechodzą wraz z prawem własności do nieruchomości na nabywcę. Z pewnością nie jest to komfortowa sytuacja, zwłaszcza że Ordynacja podatkowa dopuszcza ściąganie wierzytelności do wysokości pełnej wartości środka trwałego, jakim jest dane mieszkanie. Oznacza to, że dług poprzedniego właściciela automatycznie staje się długiem nowego, a to grozi nawet utratą auta czy zajęciem rachunku bankowego.

Wady prawne nieruchomości – czy sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa?

Jak wobec powyższych zagrożeń z powodzeniem sprzedać mieszkanie z działalnością gospodarczą? W pierwszej kolejności należy pamiętać o konieczności poinformowania nabywcy o fakcie istnienia firmy pod adresem nieruchomości. Co więcej, należy zadbać o zaświadczenia z US i ZUS, aby potencjalny klient miał pełną i wiarygodną wiedzę o danym stanie ewentualnych wierzytelności ciążących na przedmiocie transakcji.

Warto także załatwić wszelkie formalności związane ze zmianą adresu siedziby firmy. Przed podpisaniem aktu notarialnego to konieczność, jednak nabywca z pewnością poczuje się pewniej, jeśli to sprzedający pierwszy wyjdzie z inicjatywą przeprowadzenia tej istotnej procedury. Co więcej, informacja o zamknięciu firmy, jeśli ta już nie istnieje, także ucieszy nowego właściciela. Wówczas zyskuje on przekonanie, że żadne konsekwencje wynikające z ewentualnych zadłużeń nie staną się jego udziałem.

Sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą może wiązać się z dodatkowymi formalnościami i wymagać szczegółowej dokumentacji, aby ustrzec nabywcę przed potencjalnymi zobowiązaniami. Warto więc skorzystać z doświadczenia biur nieruchomości z naszego katalogu, które są ekspertami w zarządzaniu takimi transakcjami. Profesjonalni agenci nieruchomości pomogą zarówno w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, jak i w skutecznym i bezpiecznym przeprowadzeniu całego procesu sprzedaży.

Kiedy warto przenieść działalność gospodarczą przed sprzedażą?

Decyzja o przeniesieniu działalności gospodarczej zarejestrowanej pod adresem mieszkania przeznaczonego na sprzedaż jest istotnym krokiem, który może przyspieszyć i ułatwić cały proces transakcyjny. Warto rozważyć przeniesienie siedziby firmy przed wystawieniem nieruchomości na rynek z kilku powodów:

    Zwiększenie atrakcyjności mieszkania dla potencjalnych nabywców: Brak działalności gospodarczej zarejestrowanej na adresie mieszkania może być postrzegany jako atut, ponieważ eliminuje potencjalne obawy związane z przejęciem zobowiązań lub problemów prawnych.Uniknięcie komplikacji prawnych i finansowych: Przeniesienie działalności upraszcza procedurę sprzedaży, wyjaśniając sytuację prawną i finansową nieruchomości, co może przyspieszyć proces sprzedaży.Lepsze warunki kredytowe dla kupującego: Nieruchomość bez obciążeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej może być łatwiejsza do sfinansowania przez potencjalnego kupującego, co rozszerza grupę potencjalnych nabywców.

Procedura przeniesienia obejmuje złożenie odpowiednich dokumentów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz informowanie innych instytucji, takich jak urząd skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o zmianie adresu działalności. Warto podjąć te kroki z odpowiednim wyprzedzeniem, aby wszystkie zmiany zostały dokonane przed finalizacją sprzedaży mieszkania.

Procedury i dokumenty niezbędne do sprzedaży

Sprzedaż mieszkania, w którym prowadzona była działalność gospodarcza, wymaga przygotowania i zebrania odpowiednich dokumentów, które potwierdzą uregulowanie wszelkich zobowiązań i ułatwią przejrzysty proces transakcyjny. Oto kluczowe kroki i niezbędne dokumenty:

    Zaświadczenie z urzędu skarbowego: Dokument potwierdzający brak zaległości podatkowych związanych z prowadzoną działalnością. Powinien on być aktualny, najlepiej wystawiony nie wcześniej niż kilka dni przed planowaną datą sprzedaży.Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami: Potwierdza, że wszystkie składki ubezpieczeniowe zostały uregulowane. Jest to istotne dla wykazania, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zaległościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Aktualny wpis do CEIDG: Dokumentacja potwierdzająca, że adres prowadzenia działalności gospodarczej został zaktualizowany lub że działalność została zamknięta. To kluczowy element, który wpływa na poczucie bezpieczeństwa kupującego.Akt własności mieszkania: Niezbędny do potwierdzenia prawa własności sprzedającego i do przeprowadzenia transakcji.Świadectwo energetyczne: Dokument oceniający zużycie energii przez budynek, który jest wymagany przy sprzedaży nieruchomości.Protokół przekazania lokalu: Ustala stan mieszkania w momencie sprzedaży, co może być przydatne do ewentualnych rozliczeń po sprzedaży.

Przygotowanie tych dokumentów i zrozumienie procedur jest kluczowe dla sprawnego przebiegu procesu sprzedaży, minimalizując ryzyko opóźnień lub komplikacji.

Sprzedaż mieszkania z działalnością, czyli co jeśli firma nadal widnieje pod adresem nabywcy mieszkania?

Co prawda sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa w świetle prawa, jednak zdarzają się sytuacje, w których nowy właściciel napotyka problemy związane z nieuzasadnionym uporem sprzedawcy. Jak więc postąpić, jeśli sprzedający nie poczuwa się do obowiązku zmiany adresu prowadzonej firmy? Warto wówczas zwrócić się do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej z wnioskiem o rozpoczęcie procedury wykreślenia z niej niniejszego wpisu. Jak to zrobić?

Według art. 32 ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przekazanie informacji o braku tytułu prawnego do wskazanej nieruchomości we wpisie do ewidencji, powoduje kroki prawne w stosunku do zbywcy mieszkania. W sytuacji tej wzywa się przedsiębiorcę do zmiany adresu we wpisie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia wezwania. Jeżeli osoba ta nie ustosunkuje się do niego odpowiednio, nowy właściciel nieruchomości ma prawo domagać się wszczęcia postępowania administracyjnego, w wyniku którego wpis adresu nieruchomości zostanie usunięty z CEIDG.

Head of Marketing
O mnie

Jestem absolwentką London Metropolitan University. Uzyskałam również certyfikat Digital Marketing Institute. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w marketingu, zdobywane w międzynarodowych agencjach reklamowych i firmowych działach marketingu. Dzięki temu świetnie czuję się nie tylko w branży nieruchomości, ale także w organizacjach związanych z motoryzacją i edukacją. W SonarHome kieruję działem marketingu. Specjalizuję się w obsłudze mediów społecznościowych, prowadzeniu działań SEO i content marketingu. Za swoje mocne strony uważam komunikatywność, empatię i asertywność.

Czytaj również