Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czy podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania z darowizny obowiązuje zawsze?
  2. Jak w praktyce wygląda sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat?
  3. W jakich okolicznościach obowiązek podatkowy nie dotyczy transakcji sprzedaży mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat?
  4. O czym należy pamiętać, dokonując sprzedaży mieszkania z darowizny po 5 latach?

Artykuł jest częścią naszego poradnika "Sprzedaż mieszkania krok po kroku".

Sprzedaż mieszkania z darowizny

Umowa darowizny jest czynnością cywilno-prawną, w ramach której następuje obdarowanie kogoś własnym majątkiem, przekazanie konkretnej kwoty pieniędzy, albo przeniesienie praw własności do nieruchomości, w tym także do mieszkania spółdzielczego. Samo przekazanie darowizny, tak jak każda taka czynność, nie oznacza tylko bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Z umowy tej wynika obowiązek podatkowy, który obdarowany zobowiązany jest uiścić.

Pomijając kwestię samej procedury dokonania darowizny, warto zauważyć, że otrzymane tą drogą mieszkanie często bywa przedmiotem sprzedaży. Jak wygląda sprawa przeprowadzenia transakcji sprzedaży mieszkania z darowizny od strony praktycznej? Bez wątpienia konieczne jest poznanie wszelkich ewentualności prawnych. Jak się okazuje, moment zawarcia transakcji jest kluczowy dla portfela obdarowanego, szczególnie ze względu na konieczność rozliczenia się z urzędem skarbowym. Kiedy więc i w jaki sposób sprzedać mieszkanie z darowizny, aby zaoszczędzić?

Sprzedaj mieszkanie bezpośrednio do SonarHome.

Oferta gotówkowa w 48h.

Uzyskaj ofertę

Zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat od darowizny – strzał w kolano?

Jak mówi znane przysłowie: „w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki”. Nietrudno się więc domyślić, że zbycie nieruchomości w warunkach polskich regulacji prawnych zawiera sporo kruczków, które trzeba poznać przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat także związana jest z obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego, przy czym wiele osób otrzymuje o tym informację dopiero z chwilą przeczytania wezwania do zapłaty. Ile wynosi wspomniana należność urzędu skarbowego? Jak mówi ordynacja podatkowa, obowiązująca stawka podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat to dokładnie 19% dochodu. Dochód w tym przypadku to nic innego jak to, co udało się zarobić na transakcji.

Warto zaznaczyć, że zwolnienie z podatku przy sprzedaży mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat nie obowiązuje. Nawet jeżeli udało nam się uniknąć podatku, gdy otrzymaliśmy nieruchomość w formie darowizny, zwolnienie z tego obowiązku nie dotyczy już jej zbycia. Dodatkowo pamiętać należy, że 5 lat, o których mowa, nie upływa wraz z latami kalendarzowymi. Nalicza się w tym przypadku 5 lat podatkowych, czyli okres ten rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym darowizna została przekazana na rzecz obdarowanego.

Sprzedaż mieszkania z darowizny – czy uniknięcie zobowiązania wobec US jest możliwe?

Jak wiadomo, obowiązek podatkowy to nierozłączna część każdej transakcji, również na rynku nieruchomości. Dotyczy to w takim samym stopniu sprzedaży mieszkania zakupionego, jak i otrzymanego w formie darowizny. Zatem sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat także generuje koszt w postaci podatku dochodowego. Ale czy zawsze tak jest? Istnieje pewien sposób na obejście obowiązku uiszczenia tej daniny. Warunek stanowi jednak przeznaczenie środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania z darowizny na własne cele mieszkaniowe. Koniecznie należy tego dokonać w ciągu dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji sprzedaży nieruchomości. Poprzez własne cele mieszkaniowe należy rozumieć nabycie innego mieszkania, domu, działki, albo remont lokum na własne potrzeby.

Dodatkowo pieniądze pochodzące z transakcji sprzedaży mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat można przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkaniowego, pożyczki zaciągniętej na zakup nieruchomości albo odsetek od wyżej wymienionych. Obowiązek podatkowy wówczas ustaje, ale tylko, gdy termin zaciągnięcia kredytu jest wcześniejszy niżeli data sprzedaży mieszkania z darowizny. Co więcej, każda czynność, będąca podstawą do ominięcia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, powinna zostać udokumentowana fakturą VAT, potwierdzeniami przelewów albo aktem notarialnym, w zależności od tego, do jakiej kwestii się odnoszą.

Sprzedaż mieszkania z darowizny po 5 latach – czy należy liczyć się z wydatkiem na podatek?

W sytuacji, gdy właściciel zdecyduje się na sprzedaż mieszkania z darowizny po 5 latach, obowiązek odprowadzenia podatku nie będzie wiążący. Oznacza to, że po upływie tego czasu sprzedający nie musi już płacić należności do urzędu skarbowego.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 2.93. Głosy: 15