Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak przeprowadzić zmianę właściciela mieszkania w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej?
  2. W jaki sposób, gdzie i kiedy najlepiej wymeldować się ze sprzedanego mieszkania?
  3. Jak rozliczyć się i rozwiązać umowę z gazownią?
  4. Jak przepisać właściciela u dostawcy energii elektrycznej?

Artykuł jest częścią naszego poradnika "Sprzedaż mieszkania krok po kroku".

Jak przepisać właściciela mieszkania w spółdzielni i wspólnocie?

Podpisanie aktu notarialnego, przenoszącego prawo własności do nieruchomości na nowego właściciela to jeszcze nie koniec formalności. W związku z powyższym trzeba dopilnować jeszcze kilku kwestii, by w pełni doprowadzić do przepisania właściciela mieszkania. Od czego zacząć? Gdzie się udać i w jaki sposób przebrnąć przez całą procedurę?

Spółdzielnia i wspólnota – konieczne formalności

Jeśli przedmiotem transakcji kupna sprzedaży jest nieruchomość należąca do spółdzielni mieszkaniowej, powstaje obowiązek poinformowania tej instytucji o fakcie przeniesienia własności na inną osobę. Aby przepisać właściciela mieszkania, należy wybrać się do zarządu w celu zgłoszenia niniejszej informacji. Co prawda kopia aktu notarialnego zostaje przesłana przez notariusza do siedziby spółdzielni, jednak konieczne jest przekalkulowanie wysokości należnych opłat z tytułu comiesięcznego czynszu. W tym celu warto udać się osobiście do administracji i dokończyć procedurę przepisania właściciela mieszkania.Jeżeli przedmiotem jest odrębna nieruchomość wraz z udziałem w gruncie i zarządza nią wspólnota mieszkaniowa, trzeba pójść osobiście do zarządu w celu zgłoszenia faktu podpisania aktu notarialnego. Po okazaniu dokumentu możliwe będzie przepisanie właściciela mieszkania oraz naliczenie opłat czynszowych, co także stanowi niezwykle istotną kwestią.

Sprzedaż mieszkania a meldunek

Z punktu widzenia sprzedającego najlepszym momentem na wymeldowanie się jest uregulowanie wszystkich formalnych i finansowych kwestii związanych ze sprzedażą mieszkania. Wymeldowanie wówczas będzie najkorzystniejsze, gdyż wiadomo już, że nabywca się nie wycofa. Samo podpisanie umowy przedwstępnej nie gwarantuje, że kupujący zdobędzie środki na zakup, a zaświadczenie o wymeldowaniu wymagane jest dopiero w momencie zawarcia aktu notarialnego. W umowie przyrzeczonej często określa się datę wyprowadzki poprzedniego właściciela z zajmowanego lokalu. Niemniej jednak, sama wyprowadzka nie jest tożsama z wymeldowaniem, tak więc formalność ta powinna zostać dopełniona na chwilę przed sprzedażą mieszkania. Wymeldowania należy dokonać we właściwym urzędzie gminy poprzez złożenie odpowiedniego formularza w formie pisemnej. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub też paszportu. Po dokonaniu sprzedaży mieszkania, wymeldowania można dokonać również za pośrednictwem gminnego organu teleinformatycznego. Wystarczy wypełnić elektroniczną formę dokumentu i przesłać go do systemu.

Sprzedaż mieszkania – rozwiązanie umowy z gazownią

Po sprzedaży nieruchomości trzeba pamiętać również o uporządkowaniu spraw formalnych związanych z przepisaniem liczników na właściwą osobę. Dotyczy to między innymi licznika gazu, w oparciu o który nowy właściciel będzie rozliczany według zużycia. Najlepiej dokonać tego w ciągu 7 dni od daty sprzedaży mieszkania. Rozwiązanie umowy z gazownią będzie możliwe po potwierdzeniu prawa własności nabywcy poprzez okazanie aktu notarialnego.

Warto wiedzieć, że formalność ta wobec dostawcy gazu jest konieczna z uwagi na fakt, że sprzedający nie będzie wówczas odpowiedzialny za rachunki nabywcy. Tak więc przepisanie licznika z jednej osoby na drugą skutkuje po sprzedaży mieszkania rozwiązaniem umowy z gazownią, która obowiązywała dotychczas. Poprzedni właściciel tym samym rozliczy się za bieżące zużycie, a nowy zawrze umowę na tych samych albo nowych warunkach.

W celu przepisania właściciela mieszkania w gazowni wystarczy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy w porozumieniu z nabywcą nieruchomości. Ten właśnie dokument należy dostarczyć do biura obsługi klienta dostawcy gazu i podpisać. Istotne, aby protokół był jak najbardziej aktualny, dlatego dobrze przygotować go w dniu przekazania nieruchomości do dyspozycji nabywcy.

Sprzedaż mieszkania – rozliczenie prądu

Kolejna równie ważna sprawa, o której lepiej nie zapominać, to przepisanie właściciela mieszkania u dostawcy energii elektrycznej. W tym celu koniecznie trzeba dokonać zaraz po sprzedaży mieszkania rozliczenia prądu. Jak to zrobić? Podobnie jak w przypadku gazowni, należy przygotować protokół zdawczo-odbiorczy, który wraz z aktem notarialnym będzie stanowił podstawę przepisania umowy na nabywcę. Po potwierdzeniu stanu licznika, w momencie przekazania kluczy, trzeba dostarczyć protokół do sprzedawcy prądu, który wystawia ostateczne rozliczenie sprzedającemu. Co więcej, zawarta zostaje nowa umowa z kupującym, który tym samym będzie rozliczany według zużycia od wskazanego w protokole stanu licznika.

Warto pamiętać…

Przeprowadzając się do nowego mieszkania, należy pamiętać ponadto o przekazaniu nowego adresu do korespondencji w banku, u dostawcy mediów, u operatora telefonicznego, w firmie ubezpieczeniowej a także u pracodawcy.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 5.0. Głosy: 1