Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Z jakimi konsekwencjami wiąże się sprzedaż mieszkania kupionego z MdM przed końcem okresu ochronnego?
  2. Jak oszacować wysokość należnego zwrotu z tytułu sprzedaży mieszkania z MdM przed upływem 5 lat od jego zakupy?
  3. Kiedy można bezpiecznie zbyć mieszkanie z MdM?

Artykuł jest częścią naszego poradnika "Sprzedaż mieszkania krok po kroku".

Sprzedaż mieszkania kupionego z MdM

Program Mieszkanie dla Młodych został wprowadzony przez rząd 1 stycznia 2014 roku. Zasadniczym celem tej inicjatywy była pomoc ludziom młodym w sfinansowaniu zakupu własnej nieruchomości do celów mieszkaniowych. Dofinansowanie obejmuje zarówno mieszkania i domy jednorodzinne z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Kwota dopłaty natomiast pokrywa koszt wkładu własnego wymaganego przez bank w procesie kredytowania i uzależniona jest od sytuacji finansowej osoby wnioskującej. Skorzystanie z tej rządowej pomocy obliguje do spełnienia szeregu restrykcyjnych zasad, ale w perspektywie otrzymania nawet 30% dopłaty liczonej od ceny transakcyjnej mieszkania, warto się im podporządkować. Co jednak czeka beneficjenta w sytuacji, gdy sprzedaż mieszkania z MdM okaże się nieunikniona? Jak poradzić sobie z ewentualnością zwrotu pozyskanych wcześniej środków? Warto zapoznać się z możliwymi scenariuszami.

Sprzedaj mieszkanie bezpośrednio do SonarHome.

Oferta gotówkowa w 48h.

Uzyskaj ofertę

Sprzedaż mieszkania z MdM – jak uniknąć kłopotów?

Decydując się na sprzedaż mieszkania zakupionego z pomocą rządowego programu, należy liczyć się z możliwymi konsekwencjami finansowymi. Jako że założeniem Programu Mieszkanie dla Młodych jest udzielenie wsparcia w zakupie własnego mieszkania, naturalne wydaje się, że nie ma możliwości jego sprzedaży ani wynajęcia. Okres karencji w takim przypadku obejmuje 5 lat od nabycia. Niedotrzymanie tego terminu oznacza złamanie obowiązujących przepisów, co z kolei grozi obowiązkiem zwrotu otrzymanej dotacji. Kolejnym wymogiem w tej kwestii jest brak możliwości zakupu innej nieruchomości mieszkalnej, gdyż takie posunięcie także nakłada na beneficjenta konieczność zwrotu dopłaty. Jedyny wyjątek natomiast stanowi otrzymanie notarialnie poświadczonego spadku w formie nieruchomości.

Jak więc uchronić się przed utratą dotacji rządowej w przypadku sprzedaży mieszkania z MdM? To proste – nie sprzedając go przez okres 5 lat od zakupu. A co jeżeli w danym momencie nastąpiły okoliczności, które sprawiają, że to niemożliwe? Należy pogodzić się z faktem, że ten krok będzie kosztował. A ile, to zależy od proporcjonalnych obliczeń okresu, w którym nie korzystano z lokalu, w stosunku do 5-letniego okresu karencji, który obowiązuje od chwili podpisania aktu notarialnego. W związku z powyższym, sprzedaż mieszkania z MdM należy dokładnie przemyśleć i rozważyć czy rzeczywiście nie jest to zbyt wysoka stawka.

Jak obliczyć wysokość zwrotu dotacji?

W sytuacji, gdy nie ma możliwości odczekania 5 lat ze sprzedażą mieszkania z MdM konieczny jest zwrot części otrzymanej dotacji. Jak obliczyć kwotę, na którą trzeba się przygotować? Wzór jest następujący:

Brakująca liczba miesięcy oznacza okres, jaki pozostał do końca okresu ochronnego a liczba 60 odnosi się do całego okresu, podczas którego obowiązują restrykcje związane z udzieleniem dopłaty.Dla łatwiejszego zrozumienia metody szacowania należnego zwrotu można posłużyć się przykładem. Zakładając, że sprzedaż mieszkania z MdM nastąpiła po 2 latach od jego nabycia, a otrzymana dopłata wyniosła 50 000 zł, to:

  • do końca okresu ochronnego pozostało jeszcze 36 miesięcy,
  • środki, jakie podlegają zwrotowi wyniosą 30 000 zł, czyli 60% całej kwoty.

Co więcej, wcześniejsza sprzedaż mieszkania z MdM powinna w ciągu 30 dni zostać zgłoszona w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z kolei należny zwrot w ciągu 60 dni trzeba przelać na wskazane konto Funduszu Dopłat. Ważną informację stanowi fakt, że opóźnienie spowoduje naliczanie odsetek.

Kiedy sprzedać mieszkanie z MdM bez strat finansowych?

Każdy właściciel nieruchomości nabytej z pomocą Programu Mieszkanie dla Młodych ma prawo bez żadnych konsekwencji ją sprzedać po upływie 5 lat od chwili zaciągnięcia kredytu hipotecznego na ten cel. Wówczas nie będzie obowiązku zwrotu nawet części środków otrzymanych od państwa. Dlatego też tak istotne jest, aby dobrze przemyśleć decyzję o sprzedaży mieszkania z MdM.

Myślisz o sprzedaży mieszkania?

Skorzystaj z naszej darmowej wyceniarki i dowiedz się, ile może być warte.

Wyceń nieruchomość

Średnia ocena: 5.0. Głosy: 1